Symulator/MaSzyna/EU07.EXE 120

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zanim będę miał czas na poważniejsze zmiany, przygotowałem małe poprawki do wersji 1.2.77.113.

1. Naprawiony dźwięk alarmu przy poślizgu

Dźwięk alarmu był wyłączany przy zmianie pojazdu (lokomotywy wieloczłonowe), co powodowało wysypanie programu przy braku tegoż dźwięku. Obecnie jest sprawdzane, czy taki dźwięk został w ogóle zdefiniowany.

2. Podział dużych trójkątów na mniejsze

W wersji 113 mogło być widoczne znikanie dużych trójkątów terenu, które wystawały poza kwadrat kilometrowy. Obecnie takie trójkąty są dzielone na mniejsze, co wydłuża ładowanie i zmniejsza FPS. Dla równowagi został zmniejszony obszar renderowany z tyłu kamery.

3. Wyłączenie podglądu siatki

Klawiszem [F7] można było przełączyć wyświetlanie trójkątów terenu na wyświetlanie ich krawędzi. Obecnie jest to możliwe tylko w debugmode. Opcja nie do końca działa prawidłowo (nie wszystkie trójkąty są zamieniane na linie), jednak nie ma to większego znaczenia. Wyświetlanie linii zamiast trójkątów może być wykorzystywane do znajdowania błędów w siatce terenu oraz do roboczego zwiększenia FPS kosztem grafiki.

4. Poprawiona animacja translate

W poprzednich wersjach były zamienione osie modelu. Ponieważ jednak animacja działa na submodel, a ten ma własny układ współrzędnych, niekoniecznie pokrywający się z układem scenerii, zostały przywrócone osie jak w animacji rotate (ostatnia współrzędna to oś pionowa).

5. Próg zadziałania smugi

Dotychczas ten próg był wyliczany ze światła RGB scenerii (wpis light) jako:

G.diff+B.diff+G.amb+B.amb<1.0

Teraz składowe koloru zostały wymnożone przez współczynniki (odpowiednio 0.3, 0.59 i 0.11), a wynik jest dostępny w zmiennej globalnej i np. może służyć do automatycznego zapalania świateł w modelach.

0.3×R.diff+0.59×G.diff+0.11×B.diff+0.3×R.amb+0.59×G.amb+0.11×B.amb<=0.5

6. Automatyczne zapalanie świateł w modelach

We wpisie modelu można było użyć wartości świateł: 0-ciemny, 1-zapalony oraz 2-migotanie. Również działało ustawianie ich eventem lights. Teraz można dodatkowo ustawić wartość 3 - światło zostanie zapalone, jeśli aktywny jest próg zadziałania smugi (patrz punkt 5). Jest to przygotowane pod dynamiczne zmiany oświetlenia w ciągu dnia.

7. [Wstawianie obróconych pojazdów do składu]

Opcja wymaga dalszych testów i dopracowania! Aby model pojazdu był obrócony w składzie o 180° względem osi pionowej, należy we wpisie pojazdu podać -1 jako odległość od poprzedniego pojazdu (zaraz przed obsadą - headdriver, nobody). Działa także w pierwszym wpisie pojazdu. Podanie ujemnej wartości przesunięcia w trainset nie ma wpływu na kierunek pojazdów (może też nie działać prawidłowo). Również czoło składu będzie zawsze po stronie pierwszego pojazdu w trainset. Opcja wymaga dalszych testów i zbadania, na czym polegają nieprawidłowości w poruszaniu się wstawionych odwrotnie pojazdów.

Wstawianie składów zostało przerobione w wersji 212 do stanu zdatnego do użytku.

8. Ładunki z przezroczystą teksturą

We wcześniejszych wersjach ładunki z przezroczystą teksturą (własną albo wziętą z pojazdu) nie były wyświetlane. Zostało to dodane.

9. Ignorowanie zdegenerowanych trójkątów

W przypadku znalezienia zdegenerowanego trójkąta w modelu, trójkąt taki jest całkowicie ignorowany. Zmieniony został również komunikat o błędzie w logu.

10. Przeskakiwanie do zdefiniowanych kamer

W trybie swobodnego latania – po naciśnięciu [F4] – można się przemieszczać do punktów zdefiniowanych wpisami camera. Pierwsze 3 liczby w tym wpisie określają współrzędne XYZ kamery, następne 3 określają obrót względem osi. Opcjonalna siódma liczba jest numerem kamery 0..9. Przeskok do punktu kamery następuje po naciśnięciu klawisza z cyfrą [0]..[9].

11. Naprawiony ghostview

Przy uruchamianiu scenerii można podać parametr ghostview jako nazwę pojazdu i sceneria uruchomi się w trybie swobodnego latania bez powiązania z jakimkolwiek pojazdem.

12. Zmienne świecenie submodeli

Dotychczas w submodelach T3D można było podać wartość Selfillum: jako true albo false. Obecnie możliwe jest również podanie liczby z przedziału od 0.0 do 1.0, która określi próg zadziałania świecenia w zależności od światła scenerii (patrz punkt 5). Może to zostać użyte do uruchomienia latarń, świateł w oknach, czy zrobienia imitacji odblasków. Względem punktu 6 różni się tym, że zmieniana jest własność świecenia danego submodelu, a tamen sposób wybiera jeden z dwóch submodeli (zgaszony albo zapalony).

Uwaga autorska

EU07.EXE w wersji 1.3.81.120 nie działa prawidłowo na kartach firmy Intel (znikają losowo trójkąty). Zastąpiona nowszą wersją 145, która zawiera wymienione funkcjonalności i dalsze poprawki.

Ra


MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat