Symulator/MaSzyna/EU07.EXE 464

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja 15.1.1152.464 EU07.EXE z dnia 2015-01-19 to kolejny zestaw poprawek, wzbogacony jednak o nowe funkcje, jak obsługa wskaźników na sieci trakcyjnej oraz wiele tekstur wymiennych dla taboru, w tym tablice kierunkowe ustalane rozkładem. Poniżej jest lista zmian względem wersji 457, udostępnionej w październiku 2014 roku.

Naprawione rotate

Dotychczas rotate wraz z origin działało jedynie na modele i trójkąty — współrzędne wewnątrz origin były obracane przed wykonaniem przesunięcia o wektor. Obecnie podobnie traktowane są komórki pamięci, dźwięki i wyzwalacze zdarzeń. Największy wpływ ma to na przejazdy i rzutowanie komórek pamięci na trajektorie samochodów. Należało by jeszcze przerobić w ten sposób PutValues, ale jest to bardziej skomplikowana operacja.

Poprawione pantografy

W przypadku zdefiniowania tylko jednego pantografu zlikwidowane jest potencjalne miejsce niestabilności. Z kabiny B jest zmienione sterowanie pantografami. Po połamaniu pantografu nie powinien on mieć zasilania. Napięcie na pantografie podtrzymywane jest przez 0.2s, dzięki czemu rozłączenia wyłącznika szybkiego będą teraz rzadkie (jest to zmiana prowizoryczna i będzie wymagała przerobienia w przyszłości, aby zanik napięcia był widoczny na woltomierzu, a WS pozostał załączony).

Komenda Overhead

Uruchomiona jest wstępnie komenda Overhead, wymuszająca na AI jazdę bezprądową (ogrzewanie, sprężarki itp. na razie nie są wyłączane) albo opuszczenie pantografów. Pierwszy parametr to znamionowe napięcie w sieci (używany będzie do przełączania lokomotyw wielosystemowych), drugi to ograniczenie prędkości (gdy większy od zera) albo zakaz poboru prądu (gdy zero). Sens komendy jest następujący:

  • We2: Overhead 3000 60 — nakaz opuszczenia pantografu, wcześniej ograniczenie prędkości do 60km/h,
  • We3: Overhead 3000 -1 — możliwe podniesienie pantografu,
  • We4: Overhead 0 0 — zakaz wjazdu elektrycznych (brak zasilania),
  • We8: Overhead 3000 0 — jazda bez poboru prądu,
  • We9: Overhead 3000 -1 — możliwy pobór prądu.

Wyszukiwanie dla SKP

Poprawione jest wyszukiwanie pojazdu do założenia SKP, teraz wg najbliższego sprzęgu, a nie środka pojazdu.

Alarm poślizgu

Prowizorycznie naprawiony alarm poślizgu w 181/182. Zahamowany pojazd dostaje flagę poślizgu, a nie powinien.

Prędkość jako nazwa rozkładu

Poprawiony jest tryb uruchomienia, jeśli zamiast rozkładu podana jest prędkość rozkładowa. Dotychczas składy uruchamiały się w trybie manewrowym, teraz uruchamiają się w pociągowym (chyba że prędkość początkowa będzie 0 albo 0.1).

Zmiana w CopyValues

Event CopyValues przesyła zmiany do toru powiązanego z modyfikowaną komórką. Dotychczas trzeba było dodatkowo wykonywać AddValues z pustymi wartościami (np. * 0 0).

Korekta zapalania smugi

Przywrócony poziom zapalania smugi na 0.25, bo wiele było skarg, że smuga zniknęła na sceneriach.

Poprawki hamulców

Zmniejszona wydajność zasilania zaworu FV4a na pozycji jazdy. Powiększona histereza przekładni hamulcowej. Poprawki przesłał youBy.

Tekstura stacji docelowej

Po przypisaniu rozkładu jazdy do składu poszczególnym pojazdom jest ustawiana wymienna tekstura numer 4 na nazwę stacji docelowej, wziętą z rozkładu. Do rozwiązania tego przystosowany został model EN57-2000. Tablicę kierunkową można także uzależnić od typu taboru, wystarczy dodać typ (nazwę FIZ) po nazwie stacji docelowej i znaku @ (np. koniewice@6baii.tga jest szukane przed koniewice.tga dla członu 6baii).

Wiele tekstur wymiennych

Jeśli po nazwie modelu w MMD wpisany jest krzyżyk # (usuwany przy szukaniu pliku modelu), to pojazdowi można ustawić zestaw 2÷4 tekstur wymiennych. Ich nazwy będą tworzone poprzez dodanie przecinka i cyfry 1..4 do podanej we wpisie nazwy tekstury. Jeśli będzie ustawiona tekstura numer 4, to nie zostanie ona wymieniona na teksturę o nazwie stacji docelowej pobranej z rozkładu.

Usunięty wysyp przy braku kabiny

Dotychczas symulacja się wysypywała przy przejściu do pojazdu, który nie miał zdefiniowanego modelu kabiny. Zdarzać się to mogło np. przy łączeniu wagonów, jeśli przypadkowo został załączony mostek przejściowy. Również z tego względu została zmieniona domyślna flaga dozwolonych sprzęgów na 3 (hak i hamulec), a jeśli ma być inna, to trzeba podać jawnie w FIZ (pliki FIZ zostały uaktualnione i przygotowane do wydania w najbliższej paczce).

Wielokrotne obrotomierze

Obecnie można zdefiniować wiele submodeli jako wskazówki obrotomierzy, podobnie jak wcześniej mierników elektrycznych, manometrów i prędkościomierzy.

Poprawione renderowanie skrzyżowań

Dotychczas skrzyżowania mogły się czasem generować jako pionowe ściany. Profile nadal nie są dostosowane do dochodzących dróg. Nie są renderowane wcale w trybie VBO.

Overhead w torach

Wpisy torów zostały rozszerzone o opcję overhead, działającą podobnie jak velocity i równoważną drugiemu parametrowi komendy Overhead. Dzięki temu zamiast czterech eventów można użyć jednego wpisu w torze pod izolatorem. Tylko bardziej skomplikowane przypadki będą wymagały użycia eventów z komendą.

Wysokość podłogi

W pliku FIZ, w linii Dimensions: można wpisać np. Floor=1.1, co spowoduje doliczenie tej wysokości [m] do ładunku (nie musi już on mieć zera na poziomie szyny).

Bieżnie wspólne

Wpisanie do przęsła parallel wraz z nazwą innego przęsła powoduje utworzenie bieżni wspólnej, przez co podczas przejazdu pod nimi pantograf aktywnie poszukuje najniżej położonego drutu (normalnie tylko przenoszony jest w ramach dwukierunkowej listy przęseł). W trybie Debugmode bieżnie wspólne, zrobione w ten sposób, kolorowane są ciemniejszym odcieniem.

Nabieżniki pantografu

Przy wyszukiwaniu drutu uwzględniane są nabieżniki, będące skosami o szerokości 38cm (licząc od szerokości roboczej) i obniżeniu 15cm od zewnętrznej strony.

Wstawianie samochodów

W przypadku wstawienia samochodów na końcach dróg są one przesuwane tak, aby znalazły się na istniejącym odcinku (nie będą wstawiane na pętli zawracającej). Pętle zawracające samochody oraz tory wykolejające są teraz poprawnie podłączane również od strony 1 odcinka (wcześniej mogły występować teleportacje).

Ruch na skrzyżowaniach

Poprawiony jest ruch samochodów na skrzyżowaniach. AI nie usuwa skrzyżowania z tabelki skanowania dopóki z niego nie zjedzie. Również ustawia sobie ścieżkę przejazdu przez skrzyżowanie w momencie przejazdu, a nie tylko przy skanowaniu. Wcześniej inny pojazd, również skanujący skrzyżowanie, mógł zmienić ścieżkę przejazdu samochodowi jadącemu z przodu. W przypadku skrętu lub przejazdu odcinkiem 3-4 ograniczana jest prędkość do 30km/h.

Zmiany odległości skanowania

Zwiększona jest odległość skanowania trajektorii. Przyczynia się to do spokojniejszej jazdy, bo AI wcześniej zauważa, że ma się zatrzymać.

Wyłączenie bujania kamery

Bujanie wyłączane zostaje po wysunięciu kamery z kabiny na wysokość 4m od główki szyny (do oglądania pantografów). Wysunąć tak można tylko w Debugmode.

Eventy po zakończeniu animacji

Dodana jest obsługa listy animacji submodeli z eventem informującym o zakończeniu. Przydatne do wykrycia zakończenia ruchu przez obrotnicę. Wcześniej obrotnica nie poruszała się, gdy była poza zasięgiem kamery. Animowany submodel dodawany jest do listy animacyjnej w momencie uruchomienia pierwszej animacji do wykonania. Docelowo submodele będą usuwane z listy po zakończeniu animacji.

Przełożenie dla 2Ls150

AI potrafi przestawić przełożenie dla 2Ls150: tryb liniowy włączany jest dla jazdy pociągowej i składu lżejszego niż 200t.

Uśrednianie przyspieszenia

Uśrednianie przyspieszenia wyliczanego przez AI ogranicza migotanie wartości pojawiające się w skanowaniu torów. Skanowanie torów wymaga dalszych prac w przyszłości.

Generowanie zasilaczy

W przypadku braku w scenerii zasilacza wskazanego w przęśle jest on tworzony automatycznie z wykorzystaniem parametrów podanych w przęśle. Dzięki temu przede wszystkim ograniczona jest liczba logowanych błędów, wcześniej wpis w logu był dla każdego przęsła podłączonego do nieistniejącego zasilacza.

Opcje logowania

Po użyciu [F12] klawiszem [1] można włączyć logowanie do pliku, a [2] okno tekstowe, jeśli nie było włączone. Kolejne użycie klawisza z cyfrą zatrzymuje logowanie (plik nie jest usuwany, a okno konsoli dalej pozostaje widoczne).


MaSzyna - wersje
Wersje 2005-2009 699kB • Mega Pack (KURS90, 717kB) • Dizelpack (735kB)
Wersje z 2011 71113120145162 (PC2010)212231291
Wersje z 2012 325 (PC2011)355372390SPKS@390
Wersje z 2013 394 (01.13)Kurs 2013408SPKS@408 (08.13)414
Wersje z 2014 424435441450457
Wersje z 2015 464 (15.02)469 (15.04)
Wersje robocze SPKSwarsztat