Sceneria/Kaliska/Etap 2

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Etap 1 został już zamknięty ze względu na to, że w październiku 2020 wykorzystano rezultaty do dalszych prac nad scenerią, a główny autor zadeklarował, że woli się zająć innym odcinkiem. W razie potrzeby można te operacje powtórzyć na jakimś pliku, jednak ich zakres nie będzie już rozszerzany. Etap 2 będzie bazował na plikach opublikowanych przez osoby pracujące nad scenerią.

Cele etapu

Zerowanie wektorów kontrolnych

Dla odcinków prostych wektory kontrolne powinny być wyzerowane. Została dodana odpowiednia operacja do edytora SCN. Zerowanie wykonywane jest tylko wtedy, gdy zerowy jest promień (oraz zerowy vradius), a wektory kontrolne wskazują punkty w 1/3 i 2/3 odległości pomiędzy końcami. Zmiana dotyczyła około 1800 odcinków torów.

Trzy cyfry dziesiętne dla "długości odcinka"

Parametry we wpisach, definiowane pierwotnie jako długość odcinka, a nie używane przez EU07.EXE, można zaokrąglić operacją z menu do 3 cyfr dziesiętnych. Eksport z RSF umieszcza tam kilometraż z trzema cyframi dziesiętnymi (dokładność 1mm). Wartość ta nie ma póki co żadnego znaczenia. Ponieważ jednak zaokrąglenie wykonane operacją w edytorze oznacza wpis flagą zmodyfikowania i może mieć wpływ również na inne elementy wpisu (np. usunie wewnętrzne komentarze), a przy 10000 zmian ciężko jest wyłapać jakąś jedną nieprawidłową zmianę, dodatkowe cyfry zostały obcięte przy pomocy operacji zamiany w Notepad++ z użyciem wyrażeń regularnych [1]:

normal \d+\.\d{3}\K\d+

Ustalenie znaku promienia dla łuku

Odcinki, które nie zostaną rozpoznane jako proste, a będą mieć różny od zera promień, będą miały znak przy tym promieniu zależny od symetrii. W założeniu łuki (jako odcinki okręgu) powinny mieć znak dodatni, a pozostałe (w tym krzywe przejściowe) — ujemny.

Dopasowanie do map

Głównym celem etapu 2 jest częściowe i zgrubne dopasowanie do map. Wcześniejsze próby pokazały, że najlepiej dopasowanym odcinkiem są tory pomiędzy Zduńską Wolą a Łodzią, wymagają tylko przesunięcia i obrotu. W obecnym etapie zostaną wykonane dalsze próby, aby określić, czy lepiej będzie przesunąć i obrócić całość trasy, czy podzielić na obszary o różnych przekształceniach (jak dla linii 61), czy wprowadzić przemodelowanie określonych łuków (zmiana kąta i promienia), czy zastosować przeliczenie wg niwelet (jak planowane dla odcinka Lubliniec – Ozimek). W założeniu ma powstać algorytm przeliczający, którym będzie można przekształcić wszystkie pliki, jak również przyszłe wersje, otrzymując scenerię o nieuszkodzonej funkcjonalności. Samo przeliczenie scenerii może być już w kolejnym etapie, jeśli w obecnym okaże się ważniejsze uporządkowanie struktur (np. nadanie nazw odcinkom, normalizacja trójkątów, zaokrąglanie wartości we wpisach).

Przesunięcie o wektor

Najprostszą operacją do wykonania, po obróceniu o 180° w osi pionowej, jest przesunięcie całości o stały wektor. Założenie jest takie, aby po przesunięciu uzyskać jakiekolwiek dopasowanie do map w dowolnym miejscu, co pozwoliłoby dalsze prace prowadzić niezależnie w dwóch kierunkach. Bardziej zaawansowane przekształcenia (niż przesunięcie o wektor) wymagają przygotowania odpowiedniego narzędzia, które na chwilę obecną nie istnieje (przeliczenie linii 61 wymagało w następnej kolejności wielu pracochłonnych poprawek, bez których sceneria nie nadawała się do użytku, a jakość rezultatów nie była adekwatna do wykonanej pracy). Rozważane są 3 możliwe punkty styku.

Ostrów Wielkopolski

Mniej więcej pasują tory przed łukiem dochodzącym do linii 272. Różnica kątów w tym miejscu to około 5°. Pozycjonowanie względem map: //$g PUWG1992 441 438. Jednak należałoby rozgiąć najbliższy łuk i obrócić całą wschodnią część. Wariant możliwy do zastosowania, gdyby chcieć skorygować kąt samego Ostrowa Wielkopolskiego w celu rozbudowy na północ albo południe. Główną zaletą jest brak konieczności przesuwania całości o wektor w takim przypadku.

Sieradz

Ustawienie łuków pomiędzy Sieradzem a Zduńską Wolą jest "zbliżone do rzeczywistego". Zaletą tego wariantu jest teoretyczna możliwość zgrubnego dopasowania dwóch punktów. Pozycjonowanie względem map: //$g PUWG1992 445 403. Trudno jest jednak wyznaczyć sensowne przesunięcie — przydałoby się zmienić kąt północnego łuku, odginając zewnętrzne "ramiona" scenerii na północ: część wschodnią należałoby obrócić o jakieś 18°, część zachodnią około 30°. Ponieważ zachodnia i tak nie będzie pasować do map "tak łatwo", można się ograniczyć do wschodniej i spasować możliwie najlepiej odcinek do Łodzi. W zasadzie w tym wariancie najkorzystniej by było obrócić i spasować tory pomiędzy Zduńską Wolą a Łodzią i wyznaczyć do korekty jeden łuk, od którego zachodnia część byłaby tylko przesunięta o wektor.

Łódź Kaliska

Dopasować można by południową część — okolice łącznicy 539. Różnica kątów w tym miejscu to około 5°. Pozycjonowanie względem map: //$g PUWG1992 441 418. Dopasowanie zgrubne jakiegoś odcinka toru w tym miejscu w zasadzie nic nie wnosi bez dokonania obrotu całości — byłby to chyba najgorszy wybór.

Przymiarka do obrotu wschodniej części

Wschodnią część (od Zduńskiej Woli do Łodzi) można próbować wpasować w mapy dokonując obrotu i przesunięcia. Zależnie od tego, który odcinek chciałoby się spasować, różne będą kąty obrotu i różne przesunięcia.

Jednym z możliwych wariantów jest doprowadzenie do tego, aby obrócone tory przecinały się z torami na ortofotomapie w kilku miejscach. Sugerowane rozwiązanie obejmuje obrót o kąt 17.813° w lewo i następnie przesunięcie o wektor -5428.620764 11142.372921 (przy założeniu, że środkiem obrotu jest punkt OXZ). Przekształcenie takie zachowa położenie "północnego łuku" koło Sieradza i skróci go o 279.806m (współrzędne środka okręgu wewnętrznego toru to -39115.616 12794.905 — obrót względem tego punktu nie wymagałby dodatkowego przesuwania o wektor). Wstępne rozpoznanie sugeruje, że dosyć łatwo można by wykonać modyfikację — łuk ten znajduje się na nasypie, a można by wyciąć fragment pomiędzy przejazdem a peronem. Pozostała, zachodnia część, powinna być przesunięta o wektor 279.109 310.414, aby obie części łuku nałożyły się. Konieczna będzie ręczna edycja torów na łuku (skrócenie szeciu odcinków bądź usunięcie czterech i skrócenie pozostałych dwóch odcinków), usunięcie kilku słupów i przęseł sieci trakcyjnej, a także zszycie terenu.

Należy też rozważyć losy południowej części (tej bez terenu, do Częstochowy). Jest ona ułożona kompletnie w złą stronę (Częstochowa jest ok. 40km od Ostrowa Wielkopolskiego). Obracanej części nie da się odciąć pionową linią (północ – południe), ponieważ przecięło by to południową część. Można np. obrócić więcej niż jeden obszar prostokątny, aby południowa część obróciła razem wschodnią.

W ramach pogłębionego testu powyższe przeliczenia zostały dodane do Rainsted jako operacja w menu, podobnie jak wcześniej przekształcenie Drawinowa. Tory nałożyły się i ich ręczna korekta powinna być względnie łatwa do zrobienia. Skrócenie torów może zaburzyć kolejność słupków hektometrowych — może być potrzebna zmiana oznaczeń. Podobnie nałożyły się słupy sieci trakcyjnej, tak więc wystarczy usunąć nadmiarowe słupy i przęsła. Zszycie terenu też będzie w miarę proste. Problem jest jedynie z plikiem reszta.scm, w którym jeden wpis nie ma end. Rainsted został naprawiony w wersji 20.9.152.15831 i nie wysypuje się już na tym błędnym wpisie. Uszkodzony trójkąt jest prawdopodobnie wewnętrzną stroną ogrodzenia.

node -1 0 none triangles material ambient: 100 100 100 specular: 100 100 100 endmaterial oslonatrakcji
-2412.13 7.1375 5293.55 0.732062 0 0.681238 0 15 end
-2434.29 7.1375 5317.36 0.732062 0 0.681238 0 0
-2412.13 5.2625 5293.55 0.732062 0 0.681238 1 15
endtri

Warianty zakończenia etapu

Pod uwagę branych jest kilka wariantów zakończenia prac w tym etapie. Do kolejnego etapu będzie wzięty tylko jeden z wariantów. Wybór wariantu będzie zależał od problemów, jakie się w poszczególnych wariantach ujawnią, ale także od możliwości przekształceń w kolejnym etapie (np. może być możliwe przeliczanie przy użyciu niwelet). Założenie jest takie, że przekształcenie będzie możliwe do wykonania w sposób zautomatyzowany (do powtórzenia na innych plikach), ewentualnie potrzebne będą drobne ręczne korekty (zszywanie trójkątów terenu, usunięcie zbędnych słupów i przęseł) w ograniczonej liczbie miejsc (1 do 3).

Wariant A: minimum zmian

Tylko podstawowe operacje na plikach — zaokrąglenia wartości we wpisach, przeliczenie wektorów normalnych i mapowania.

Wariant B: tylko przesunięcie

Przesunięcie całości o wektor. Jest możliwe do wykonania dotychczas istniejącymi narzędziami i pliki nie będą wymagały poprawek. Jednak uzyskany rezultat również nie wniesie dodatkowej jakości.

Wariant C: dwie części

Przesunięcie o wektor zachodniej części (Ostrów) i obrót wschodniej (Łódź).

Wariant D: więcej części

Próba lepszego ułożenia linii 131 (na południe od Zduńskiej Woli), ewentualnie próba zmiany kąta na innych łukach.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmiany
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Tarnowskie Góry Zmiany
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016
Teren NMT-100Budynki CityGML
Formatowanie SCNUnifikacja klonów
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane