Sceneria/Linia 61/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ostatnie zmiany w plikach scenerii Linia 61 od Stradomia do Ozimka.

Dalsze zmiany

Proces dostosowania do map Linii 61 (od Stradomia do Ozimka) został zakończony w połowie 2022 roku. Dopracowanych zostało 9 miejsc łączenia z dodatkowymi torami, gdzie można wydłużyć misje, kilka pozostałych ma małe znaczenie (np. LK175).

Do zrobienia nadal pozostały prace o ogólnym charakterze porządkującym oraz będące poprawianiem detali.

Podział na komórki odcinka od Stradomia do Kochanowic

Wykonanie tej operacji nie wniesie dodatkowej jakości, ale może umożliwić sprawniejsze poprawianie szczegółów (np. utworzenie nowego RSF, z zachowaną kolejnością obiektów). W szczególności istotne by było wydzielenie i ustalenie miejsc łączenia Częstochowy.

Dopracowanie mocowań sieci trakcyjnej

Sieć trakcyjna jest zawieszona prowizorycznie, ponieważ nie ma możliwości regulacji pozycji przęseł względem słupów. Potrzebne są nowe modele mocowań (albo zaawansowana przeróbka istniejących), a następnie algorytmy dobierające modele do potrzeb. Zagadnienie dotyczy ogólnie wszystkich scenerii, ale finalnie przekłada się na poprawki konkretnych plików, które w tym przypadku też trzeba zrobić.

Przegląd obiektów wzdłuż trasy

W szczególności odcinek od Lublińca do Ozimka wykazał się dużą rozbieżnością do rzeczywistości. Słupy stały po drugiej stronie toru, odległości pomiędzy pozycjami punktów charakterystycznych nie były zachowane (w szczególności cieki wodne są w złych miejscach). Pozycje sygnalizacji były dosyć umowne i podczas przeliczania mogły nie zostać wystarczająco poprawione. Ze względu na skalowanie po długości, słupki hektometrowe mogą stać w nieodpowiednich miejscach.

Poprawki stacji Fosowskie

W miarę do zgodności z mapami dostosowane zostały głowice południowa oraz zachodnia. Północna głowica jest mocno umowna, podobnie jak tory wschodniej części stacji. Wskazane by było przeniesienie obiektów do RSF. Przeniesienie Ozimka do RSF w październiku 2022 wykazało drobne uciążliwości (np. obracające się słupy) oraz że format RSF nie obsługiwał pewnych rozwiązań (np. połączenie przejazdu z torami, overhead w torach, trójkąty terenu z mapowaniem). Niemniej poprawianie torów i sieci trakcyjnej będzie wygodniejsze z poziomu RSF.

Przegląd krzywych przejściowych

Po przeliczeniu zachodniej części łuki nie zostały uzupełnione o krzywe przejściowe. Częściowo wynika to z niepełnego przeniesienia obiektów do plików RSF. Dodatkową trudnością jest zawieszenie sieci trakcyjnej na przechyłkach, żeby słupy nie znalazły się w skrajni.

Uzupełnienie izolatorów

Ani pierwotnie, ani w trakcie dostosowania do map nie były dodane izolatory do sieci trakcyjnej. Izolatory są co najmniej w Fosowskich.

Zmiany względem MaSzyna 23.04

Paczki są do pobrania pod adresem rainsted.com/warsztat/MaSzyna_23.04/.

Paczki chwilowe są do pobrania pod adresem rainsted.com/warsztat/chwilowe/ — będą usuwane po zakończeniu testów bądź zastępowane nowymi.

W przygotowaniu

Kalina: dodanie ścian lasów.

Porządkowanie plików misji — usunięcie zakomentowanych i nieprzydatnych już fragmentów, zamiana resztek bezpośredniej obsługi (rozjazdów, semaforów) na obsługę skryptów sterujących stacjami (w szczególności w Herbach Starych). Opcjonalnie reorganizacja zawartości: najpierw przejazdy przez kolejne stacje w kierunku Lublińca/Ozimka, w dalszej części pliku w kierunku Częstochowy, również wg kolejności stacji.

Częstochowa: naprawienie torów w okolicy lokomotywowni (wymagana jest korekta profilu pionowego).

Paczka linia61-f2407.7z

 • Paczka jest nakładką na linia61-f2312.7z i wcześniejsze paczki, zawiera tylko zmienione pliki.

Fosowskie: korekta izolacji w torze 2, niepełna izolacja powodowała zablokowanie wyjazdu EZT do Tarnowskich Gór w misji "l61+l144_osobowy".

Herby Stare: rozdzielona obsługa rozjazdów zachodniej głowicy pozwala teraz na jednoczesny wyjazd pociągów do Liswarty oraz Herbów Nowych. Poprawione przebiegi na tor 6 oraz sygnały podawane dla wjazdów od zachodu.

LK131: Utworzony skrypt sterujący dla Kaliny (nie testowany, może wymagać poprawek), przeniesione tam blokady liniowe. Zaczęty plik skryptu sterującego dla Herbów Nowych, będą tam przenoszone eventy z misji (stacja wymaga zrobienia izolacji torów). Oba skrypty dołączone do misji, w których są jazdy przez Kalinę oraz Herby Nowe.

Poprawiony peron w Herbach Nowych, który na jakimś etapie prac obniżył się o 14cm.

Odcinki toru przy tarczach ostrzegawczych pomiędzy Stradomiem i Kochanowicami nazwane nazwą tarczy ostrzegawczej. Pozwala to podczepiać rozpoznawanie pociągów (przy tarczy przeciwnej stacji) oraz ewentualnie wstawiać tabor na szlaku.

W scenariuszu "towarowy1" ustawianie przebiegów przerobione na wykorzystanie skryptów sterujących. Celem jest osiągnięcie stanu, w którym każdy pociąg sam sobie ustawia drogę, a nie pociągi nawzajem. Dzięki temu pociągi powinny jeździć zgodnie z rozkładami, bez oczekiwania na działanie użytkownika.

Przygotowane wstępne rozkłady jazdy z roku 2007 do przeróbki scenariusza "towarowy1", w tym dla trasy pomiędzy Lublińcem a Kluczborkiem, będącej przedłużeniem pierwotnej misji.

Poprawione drobne błędy w zawieszeniu sieci trakcyjnej, w okolicy Lublińca, Kluczborka i Herbów Starych.

Stradom: dodane zamykanie przejazdu dla wyjazdu z toru 101 ("towarowy3").

W plikach linia61/l61_towarowy1.ctr oraz linia61/l61_towarowy3.ctr brakowało linijki include lk61/jw_2011r.ctr end, przez co blokował się ruch w Jawornicy. Przy okazji, rozkład pociągu 47662 ("towarowy3") został wydłużony do Kluczborka (godziny przejazdu przez stacje wpisane orientacyjnie).

Paczka linia61-f2312.7z

 • Paczka jest nakładką na paczki linia61-f2305.7z i linia61-f2307.7z, zawiera tylko zmienione pliki.

Drobne poprawki błędów zapisanych do errors.txt przy okazji rozbudowy Hanulina (LK272) oraz poprawek na LK181.

Dodane obiekty zieleni na północnym wyjeździe LK1 z Częstochowy oraz na zachód od stacji Ozimek (autor: ESK8).

Paczka linia61-f2307.7z

 • Paczka jest nakładką na paczkę linia61-f2305.7z i zastępuje paczkę linia61-f2306.7z, usuniętą z powodu innego nazewnictwa plików z bryłami CityGML.

W misji "osobowy1" uruchomiony przejazd pociągu 54503 (Hel – Katowice) na odcinku od Białej Pajęczańskiej do Częstochowy Osobowej (i dalej do Tarnowskich Gór, gdzie kończą się tory). Pociąg pośpieszny 84507 (Słupsk – Katowice), mijany w okolicy Herbów Starych, oczekuje teraz na wyjazd ze stacji Rudniki (8:06).

Częstochowa Osobowa: poprawione ułożenie torów na północ, wygenerowane bryły CityGML.

Pomiędzy Jawornicą a Lublińcem poprawiona sieć trakcyjna nad torem 2. Nieodpowiednie wysokości na dodanym przęśle naprężania powodowały łamanie pantografu w tym miejscu.

W misji "pospieszny1" skład towarowy w Blachowni odsunięty dalej od semafora — nie działał wyjazd na szlak.

Wyczerpy: dodany skrypt sterujący ruchem. Użyty w misjach "tlk-1", "towarowy2" i "pospieszny1". Dodatkowo w misjach tych dodane dołączenie pliku terenu Częstochowy, który ma wypełnić dziurę na północ od stacji, przed komórką Wyczerpy.

Paczka linia61-f2306.7z (usunięta)

 • Paczka była nakładką na paczkę linia61-f2305.7z i zawierała jedynie zmiany w komórce WYQ (Wyczerpy). Usunięta ze względu na zmianę koncepcji nazewnictwa plików z bryłami CityGML.

Wyczerpy: uzupełnione dziury w terenie, dodane ściany lasu i bryły CityGML, poprawki nazewnictwa obiektów, dodane odcinki izolowane, dodane krzywe przejściowe, uzupełnione tekstury słupów.

Paczka linia61-f2305.7z

 • Paczka zbiorcza z poprawkami. Nie wymaga wypakowania wcześniejszych paczek.

Przetestowana została większość misji, wprowadzone są drobne zmiany naprawiające zauważone błędy w zakresie braku przejezdności.

W misji "regio" zostały uporządkowane zdarzenia zgodnie z kierunkiem linii. W Lublińcu oraz Częstochowie Osobowej zwiększone zastosowane skryptów sterujących. Problemem przy testowaniu jest zatrzymywanie się EZT jadącego od Lublińca do Jawornicy, przyczyna nie jest znana.

Zostały zaktualizowane składy do stanu obecnego w paczce MaSzyna 23.04. Jednak symulacja wykazuje problemy: nie działa poprawnie z włączonym debugmode na starcie, pociągi niepotrzebnie podjeżdżają pod semafory albo z nieznanych przyczyn się zatrzymują (na odcinku od Lublińca do Jawornicy).

Zmiany względem MaSzyna 21.04

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 21.04. Głównym motywem zmiany paczki są testy użycia departuredelay (powiązanie eventów z rozkładem) w skryptach sterujących, które nie było obsługiwane w poprzednich paczkach. Dokonano też zmian w koncepcji teksturowania terenu, co ma wpływ na wiele plików. Ze względu na rezygnację z terenu w formacie E3D, wprowadzone zmiany w mapowaniu terenu oraz przeróbki terenu związane powiększaniem obszaru scenerii, obecne paczki zawierają duże pliki terenu i nie da się tego zoptymalizować (wcześniej zmiany dotyczyły głównie infrastruktury oraz sterowania ruchem). Paczki są do pobrania pod adresem rainsted.com/warsztat/MaSzyna_21.04/.

Ze względu na duży zakres zmian (przeliczenie obiektów od Lublińca do Ozimka, powiększenie scenerii) zmiany nie były testowane na paczce MaSzyna 22.03, aby uniknąć źródła potencjalnych błędów w postaci zmiany paczki bazowej. Np. od paczki MaSzyna 21.04 zauważalne są zmiany w działaniu AI, jak start w trybie manewrowym, gdzie wcześniej uruchamiany był tryb pociągowy, automatyczny zjazd pociągu sieciowego, który na wcześniejszych paczkach stał na szlaku aż do podania mu odpowiedniej komendy, zderzenia samochodów (więcej uwag). Dla paczki MaSzyna 22.03 trzeba by najpierw ustalić, co ewentualnie może działać inaczej, a przy tym mieć pewność, że misje przebiegają poprawnie na jakiejś paczce wraz z listą znanych problemów.

Paczka linia61-230427.7z

 • Paczka zawiera aktualizacje infrastruktury pomiędzy Katowicami a Kluczborkiem oraz wstępne połączenie Kluczborka i Kępna. Jest nakładką na wcześniejsze paczki, począwszy od linia61-f2208.7z oraz linia61-f2301.7z. Nie zostały przetestowane wszystkie misje.

Lubliniec: szlak do stacji Ciasna został przerobiony na obsługę podobną do SBL. Zapalanie semafora na posterunku odstępowym będzie obsługiwane przez skrypt sterujący stacji Lubliniec, po zwolnieniu odstępu za semaforem. Skrypt sprawdza tylko, czy blokada pracuje jako wyjazd i czy wolny jest pierwszy odstęp. Zmiana jest wykonana w związku z tworzeniem skryptów dla linii 143 (od Lublińca do Kluczborka). Przebiegi z "Kch" w nazwie będą obsługiwane w ramach zgodności wstecznej do czasu zaktualizowania wszystkich plików misji.

Zawartość pliku l61_sygnalizacja.scm przeniesiona na koniec pliku l61_tory.scm. Dla zachowania zgodności plików SCN plik l61_sygnalizacja.scm pozostanie pusty.

W misji "linia61_towarowy3" skorygowany wjazd do Kluczborka dla IR38121, jadącego za EZT 46935. Z powodu braku blokad liniowych oraz opóźnień względem rozkładu dochodziło do nałożenia obsługi pociągów, przez co drugi pociąg nie dostawał wjazdu.

Kochanowice: zmiana sygnału S5 na S2 na semaforze wjazdowym A, jeśli podany jest wyjazd (dotychczas taki mechanizm działał tylko dla toru 2 w obu kierunkach). Skrypt sterujący został również zaktualizowany przy użyciu generatora. W pliku l61_tory.scm poprawiony znak przy kilometrażu odcinka "Kwc_E", bo generator skryptów w złą stronę orientował kierunek wzrostu kilometrażu linii.

Paczka lk131-230322.7z

 • Paczka obejmuje trasę Tarnowskie Góry — Katowice. Ze względu na zmianę nazewnictwa posterunków oraz dodanie rozjazdów i semaforów, po jej rozpakowaniu nie będzie działała poprawnie misja "linia61_osobowy1a" na tym odcinku. Do pliku SCN należałoby dopisać dołączenie pliku linia61/l61_osobowy1a.ctr, ale nie było to testowane i może nie być wystarczające.

Paczka linia61-230225.7z

 • Paczka aktualizująca składy do stanu zgodności z MaSzyna 22.11. Dodana tymczasowo do skryptu instalacyjnego wersji roboczej. Po aktualizacji nie są znajdywane braki taboru, ale misje nie były testowane. W razie wykrycia błędów lub przesłania poprawek, paczka będzie usunięta i zastąpiona nowszą. Poza taborem nie są wprowadzone żadne inne zmiany. Zmienione składy nie są dostępne w paczce MaSzyna 21.04, na której testowana była poprawność działania misji. Paczka będzie dostępna z osobnego skryptu instalującego, na zakładce Dodatki.

Paczka linia61-f2301.7z

 • Paczka jest zbiorem zmian z ostatnich miesięcy i jest nakładką na paczkę linia61-f2208.7z — będzie bazą odniesienia dla dalszych zmian. Skrypt instalacyjny rozpakowujący te paczki wykonuje się również jako instalacja wersji stabilnej. Przyszłe poprawki będą dostępne jako wersja robocza.

Lubliniec: zmienione nazwy torów — teraz nazwane Dnw_ToF, Dnw_ToG, Dnw_ToH i można do nich podczepiać obsługę ruchu (przy okazji odwrócone, aby punkt 2 był od strony Droniowiczek). Zmiany takie były już zrobione wcześniej i wygląda na to, że zaginęły.

Fosowskie: W4 przed semaforami G mają wyłączone oczekiwanie na podanie sygnału. Wiąże się to ze słabą widocznością semaforów z peronów (tory w tym miejscu wymagają jeszcze poprawienia, gdyż nie są zgodne ze stanem widocznym na ortofotomapach). Powinno to poprawić nieco ruch AI na stacji.

Skrypty sterujące posterunkami na linii 61 zostały przemieszczone do podkatalogu lk61/. W miarę postępu prac będą wymieniane odwołania w plikach misji. Dotychczasowe pliki w linia61/ nie będą aktualizowane, ale póki co nie jest zalecane ich usuwanie. Zmiana ma na celu uporządkowanie struktury plików. Planowane jest ewentualne dopisanie definicji przyległych blokad liniowych do skryptów sterujących, ale na razie nie będzie to wdrażane ze względu na konieczność dokonania zmian w dużej liczbie plików — blokady liniowe mogą być dodane w nowych skryptach sterowania stacjami (tzn. dla stacji, które jeszcze ich nie mają).

Paczka linia61-230105.7z

Fosowskie: uzupełniona sieć trakcyjna na torze w kierunku Zawadzkich.

W misji "l61+l144_osobowy" nierealistyczna sytuacja w Fosowskich zamieniona na mijankę z pociągiem 64424, jadącym do Tarnowskich Gór. Pociąg 61106 przestawiony za Ozimek, jako przygotowanie do mijanki w Ozimku około 16:30. Misja ma być używana do testowania ruchu na linii 144.

Ozimek: skorygowany punkt zalecanego zatrzymania krótkich składów na miejsce bliższe wiaty. Korekta wynikła z przesunięcia kładki, wiaty i dworca, podczas gdy W4 były ustawione w miejscach bliskich rzeczywistym.

Paczka linia61-221231.7z

Uzupełnione pozycje w rozkładach pociągów 64938 (Kluczbork – Katowice) i 46935 (Katowice – Kluczbork).

Kalety oraz Tarnowskie Góry: pliki SCM infrastruktury zsynchronizowane z TG_3419.RSF (433h14m37s). Wymienione są tekstury podsypki, uzupełniona sygnalizacja i sieć trakcyjna oraz dodane izolacje. Przetestowana przejezdność misji "!linia61_osobowy1a", "l61+l144_towarowy", "linia61_towarowy4", "linia61_towarowy3", "linia61_osobowy1".

Paczka linia61-221121.7z

 • Paczka jest nakładką na paczki linia61-f2208.7z oraz linia61-221026.7z. Paczka ta kończy przenoszenie Ozimka do formatu RSF, niemniej nadal pozostały detale do poprawienia.
 • Zaktualizowany został skrypt instalacyjny i można pobrać wersję poprzez zakładkę Dodatki w Rainsted (jako wersja robocza scenerii). Paczki aktualizujące nie będą zawierały plików umieszczonych w poprzednich paczkach aktualizujących.

Zgrubnie poprawione ułożenie toru LK1 na północ od Częstochowy do łączenia z Wyczerpami (nie jest to ostateczna wersja). W misji "linia61_towarowy2" TLK ze Stradomia po planowym postoju w Częstochowie Osobowej dojeżdża pod Wyczerpy.

Ozimek (Ozimek_201.RSF, 22h21m1s). Wschodnia głowica doprowadzona do większej zgodności z rzeczywistością (przesunięty rozjazd Ok_2, zwiększona długość torów 2 i 4, przestawione semafory C i D, dodane Tm2 i Tm3). Tor 1 przesunięty 0.9m na północ, rozstaw torów przy peronie skorygowany do 9m. Peron zrobiony trójkątami (był zbyt szeroki) został wymieniony na peron zrobiony odcinkami dróg. Niweleta z uproszczonej wymieniona na ułożoną osobno. Nasypy przygotowane pod drugi tor (niezbudowany, linia pozostała jednotorowa). Skorygowane łuki pionowe na torze do Opola. Sieć trakcyjna dostosowana prowizorycznie, wymaga uruchomienia regulacji. Latarnie i wieże oświetleniowe przeniesione do warstwy 0x8E. Plik lk144/ozi_i2011.scm jest w całości eksportowany z RSF.

Ozimek (Ozimek_158.RSF, 17h53m41s): trójkąty terenu przeniesione do RSF, plik terenu jest obecnie eksportowany w całości z RSF (jedynie dodawana jest linia //$r z odnośnikiem do infrastruktury). Dzięki temu można kontynuować poprawki terenu z poziomu RSF, a także użyć tych trójkątów do korekty wysokości pozostałych obiektów (np. zieleni).

Fosowskie: tekstury podsypki wymienione na "stare", co jest bliższe rzeczywistości. Dodane dodatkowe przęsło sieci trakcyjnej od strony Ozimka, ponieważ nie załapuje się ono na eksport z komórki Ozimka.

Ozimek: poprawiona nieco geometria rozjazdu Ok_2, tory stacji nadal wymagają zaawansowanej regulacji (Ozimek_152.RSF, 17h50m12s). Tarcie zmienione na 0.15, stukot z wartości 0 na -1. Skorygowane tekstury drugiego toru w zwrotnicach torów bocznych (był błąd eksportowania).

Opracowana koncepcja przerobienia misji "linia61_towarowy1" z dostosowaniem do rozkładów z 2007 roku. Pociąg z Herbów Nowych miałby rozkład 5380 (postój od 23:18 do 23:23), przepuszczałby pociąg 14660/1 w kierunku Liswarty (czeka od 23:04, wyjeżdża 23:20) i ewentualnie oczekiwałby na wjazd pociągu 47063 z Herbów Starych (wg rozkładu zajmuje łącznicę od 23:05 do 23:11, odjazd 23:21). Do Stradomia dojazd 23:23, gdzie następnie czeka do 00:16. W Stradomiu o 00:12 można przejąć pociąg 4514, który następnie ma postój w Herbach Starych od 00:37 do 00:58 i jedzie w stronę Kaliny. Można tam przejąć pociąg 41707, który wjeżdża od Kaliny o 00:50 i ma odjechać 00:57, a następnie ma postój w Stradomiu os 01:23 do 01:53. W tym czasie należy przejąć pociąg 10973 (01:32, jedzie w kierunku Kaliny) albo 4881 (przyjazd 01:27, odjazd 01:42, jedzie w kierunku Lublińca i Kluczborka). Podstawowy scenariusz kończy się w Lublińcu o 2:44.

Częstochowa Osobowa: poprawki skryptu sterującego przy użyciu generatora (ulepszona obsługa SBL) — mijanka TLK w misji "linia61_towarowy2" działa prawidłowo.

Fosowskie: dodane brakujące bramki trakcyjne w ramach testów kopiowania bramek edytorem SCM.

Paczka linia61-221026.7z

 • Paczka jest nakładką na paczkę linia61-f2208.7z. Zawiera również plik ozi_citygml.scm z bryłami budynków, póki co niedołączony w plikach SCN. Ozimek wymaga jeszcze przeróbek we wschodniej głowicy oraz korekty rozstawu torów. Będzie to wykonywane później, przy okazji testowania regulacji sieci trakcyjnej w edytorze. Głównym celem dotychczasowych zmian było przeniesienie Ozimka do formatu RSF (Ozimek_142.RSF, 17h19m40s) i wykorzystanie przygotowanych wcześniej bocznic.

Ozimek: zamienione tory rozjazdu Ok_2 bez zmiany jego położenia. Dzięki temu tory uzyskały docelową topologię (prowizorycznie). Zaktualizowany skrypt sterujący. Korekcja geometrii będzie wymagała dostosowania sieci trakcyjnej.

W misji "l61+l144_osobowy" poprawiony jeden z losowanych wariantów przejazdu przez Fosowskie — po renumeracji rozjazdów nie został właściwie zaktualizowany przebieg pociągu dekoracyjnego.

Ozimek: dworzec i peron przesunięte około 80m na zachód, aby lepiej dopasować położenie obiektów do rzeczywistego stanu.

Ozimek (Ozimek_118.RSF, 13h56m58s): zachodnia część bocznicy ma własną niweletę, wschodnia część przyklejona do niwelety LK144. Teren NMT-100 w miarę zszyty z przekrojami poprzecznymi na niweletach. Kończy to etap doklejenia torów huty, dalsze ulepszanie Ozimka będzie w ramach regulacji sieci trakcyjnej albo uruchomienia przejazdu do Opola pod siecią trakcyjną.

Ozimek (Ozimek_95.RSF, 7h19m38s): wstępnie zintegrowane tory huty, wymagane jest dostosowanie terenu.

Ozimek: tory w pliku ozi_i2011.scm zostały zsynchronizowane z eksportem z RSF (Ozimek_84.RSF, 5h11m17s — czas nie obejmuje tworzenia bocznic w 2012 roku, jedynie ich późniejsze korekty). Celem tej operacji jest podpięcie torów Huty "Małapanew", ulepszenie trasy w kierunku Opola, wymiana układu torów stacji na nieco bardziej realistyczny oraz ewentualnie wstępna regulacja sieci trakcyjnej.

Paczka linia61-f2208.7z

 • Paczka zastępuje paczkę linia61-f2206.7z. Jest jedynie złożeniem ostatnich zmian, ponieważ nie zgłoszono problemów z działaniem misji.

Paczka linia61-220725.7z

 • Paczka jest nakładką na paczki linia61-f2206.7z, linia61-220718.7z, które należy wypakować w pierwszej kolejności. Paczka ta kończy kilkuletni proces zwiększenia realistyczności Linii 61. Oczywiście nadal jest wiele miejsc, w których coś można by zrobić lepiej.

Przeliczone współrzędne dźwięków, pasażerów oraz kamer. Poprawka wysokości pasażerów o 2.512m — plik nie został uwzględniony podczas zmian w 2016 roku (i przez 6 lat testów nikt tego nie zauważył).

W misji "l61+l144_towarowy_1" poprawiony wjazd pociągu z Pluder do Fosowskich (skryptem na tor 57), teraz podawany jest wyjazd dla ciągniętego pociągu osobowego. Misja jest przejezdna w pierwotnej koncepcji (nierealistycznej).

W misji "linia61_towarowy2" użyty skrypt dla Częstochowy Osobowej. Przy okazji wyjaśniła się kwestia zawieszania składów na torze 1 w Fosowskich — w odcinki torów zostało wpisane overhead 0, a AI nie potrafi ruszyć z miejsca w takim przypadku (ani zatrzymać się przed miejscem osłanianym przez We).

W misji "linia61_tlk-1" zwiększone wykorzystanie skryptów sterujących stacjami, poprawione skrypty dla Częstochowy Osobowej, Stradomia, Lisowa, Kochanowic i Lublińca (głównie w zakresie jazdy torem lewym w kierunku Lublińca). Poprawione połączenie Lubliniec – Droniowiczki – Krupski Młyn.

Paczka linia61-220718.7z

 • Paczka zastępuje poprzednią paczkę linia61-220709.7z i jest nakładką na linia61-f2206.7z. Nadal nie są przeliczone współrzędne dźwięków ani pasażerów. Nowa paczka całościowa ("f") będzie zrobiona po dokonaniu tych przeliczeń i przetestowaniu obecnego stanu oraz wniesieniu niezbędnych poprawek. Np. do ustalenia jest ewentualnie, czy pasażerowie powinni być również podzieleni na komórki.

W misji "l61+l144_towarowy_1" zwiększone użycie skryptów sterujących stacji. Przetestowana do momentu powrotu z Ozimka do Fosowskich. Dalej powinien być kontrowersyjny etap zabierania osobowego z Fosowskich, ale przy testach okazało się, że inny towarowy, który przyjechał z Ozimka, ma problemy z ruszeniem mimo podanego semafora. Przyczyną blokady okazał się wpis overhead 0 w torze.

Częstochowa Osobowa: drobne naprawy sieci trakcyjnej (tej skopiowanej ze scenerii Kaliska). Tor 11 przystosowany do przejazdu pod siecią. Jest obecnie możliwość przejazdu torami 11, 15 oraz 19, ewentualnie torem 17 mogą jechać pociągi towarowe (brak krawędzi peronowej). Przy okazji utworzony skrypt sterujący dla obsługi ruchu z łącznicą 700, do przetestowania w misjach.

Dołączenie pliku linia61/ruch2011.ctr przeniesione z plików SCN do plików SCM sterowania misją. Plik ten dołącza blokady liniowe oraz pliki CTR stacji (ale nie wszystkich). Ze względu na potencjalną zmianę koncepcji wygodniej będzie zrezygnować z tego pliku, gdy będzie on dołączany w SCM misji.

W misji "linia61_osobowy1" dodane zostały Kalety i Tarnowskie Góry, a pociąg 521 wyjeżdża teraz z Tarnowskich Gór (6:54). Tor jest przejezdny pod siecią trakcyjną, aczkolwiek działa to prowizorycznie (do Kalet po lewym). Dla stacji Krzepice dodany skrypt sterujący, obsługujący krzyżowanie pociągów.

Na potrzeby misji "linia61_towarowy2" skrypt sterujący dla Gnaszyna rozszerzony o opcję zawieszania głowic na czas podania sygnału zastępczego.

Misja "l61+l144_spalinowy" dostosowana do zmian i obsługi jazd pociągowych skryptami sterującymi stacji. Jazdy manewrowe nie korzystają ze skryptów. Misja nie posiada rozkładów ani nie jest wpisana w ruch rozkładowy. Uruchamianie innych pociągów jest skutkiem wjechania w określone miejsce. Dodatkowym tematem do przemyślenia jest skład z węglem jadący z Ozimka w stronę Katowic...

Rezygnacja z niewyśrodkowanego Lublińca — poprawione misje "linia61_osobowy3", "linia61_pospieszny1", "linia61_regio", "linia61_towarowy1".

Fosowskie (linia61_3465.RSF, 298h14m24s): poprawki torów południowej głowicy i wschodniej części stacji. Celem jest ewentualne uruchomienie misji "l61+l144_towarowy_1" w pierwotnym kształcie (zabranie pociągu osobowego ze wschodniej części). Ponieważ misja ta jest wątpliwa merytorycznie (trudno znaleźć pociągi osobowe jadące od Kluczborka przez Fosowskie na Częstochowę), rozważana jest zmiana na pociąg z Opola, a wtedy wschodnia część stacji Fosowskie nie będzie niezbędna.

Paczka linia61-220709.7z

 • Nakładka na paczkę linia61-f2206.7z. Nie są jeszcze przeliczone pozycje dźwięków ani pasażerów, ale można już przetestować misje na przerobionym odcinku (od Lublińca do Ozimka). Do poprawienia jest również sieć trakcyjna w zakresie pozycjonowania naprężaczy.

Ozimek: delikatna reorganizacja otoczenia pod kątem dodania torów bocznych huty.

Misja "l61+l144_lotos" dostosowana do zmian, w Fosowskich wykorzystany skrypt sterujący.

Misja "l61+l144_tlk" dostosowana do zmienionych plików scenerii oraz zmienionej numeracji rozjazdów w Fosowskich. Ostatecznie rozplątana zależność ruchu w Pludrach od przejazdu w Lublińcu. Eksperymentalnie przygotowane rozszerzenie skryptów sterujących o wsparcie sygnałów zastępczych (które i tak muszą być dodatkowo definiowane poza skryptem, aby uwzględnić dodatkowe warunki, np. pozycję pociągu). Misja jest problematyczna merytorycznie, ponieważ pociąg TLK jest opóźniany przez pociąg towarowy, a także następuje mijanie wieczornego 16113 z pociągiem 61112, który w 2011 roku jeździł w godzinach porannych.

Misja "l61+l144_osobowy" przełączona na skrypty sterujące (częściowo, bo nie obsługują Sz) — przetestowany przejazd z Lublińca do Ozimka. Misja "l61+l144_pospieszny" dostosowana do utworzonych komórek, również w większym stopniu przełączona na skrypty sterujące (w północnej głowicy Lublińca wydzielona czwarta grupa izolacji, aby był możliwy jednoczesny wjazd z Fosowskich i wyjazd na Kluczbork). W misji "linia61_osobowy2" zwiększony udział skryptów sterujących, przy okazji poprawione skrypty dla Herbów Starych i Blachowni. Misja "l61+l144_towarowy" przejezdna, prowizorycznie został dodany wirtualny W4 przed semaforem Lbc_A, ponieważ w Rusinowicach nie przewijał się rozkład (błąd do poprawienia w ramach scenerii "Tarnowskie Góry") i przez to nie uruchamiał się postój w Lublińcu.

Fosowskie: usunięte powtarzacze od strony Ozimka, na południowej głowicy wstawiony rozjazd 301 i skorygowane ułożenie toru LK175 (trasa na Strzelce Opolskie).

Fosowskie: poprawki nazewnictwa rozjazdów i tarcz manewrowych do zgodności ze schematem stacji. Poprawiony skrypt sterujący z użyciem generatora skryptów i porównania z poprzednią wersją. W związku z tym do przetestowania będą wszystkie misje obejmujące Fosowskie.

Lubliniec: drut jezdny na stacji ustawiony na wysokości 5.25m, wyjazd na Fosowskie zwiększa wysokość do 5.35m, po czym jest 5.25m na kolejnych przejazdach. Wysokości takie są odczytane z tabliczek na przejazdach. Łuk pomiędzy Jawornicą a Lublińcem pozostał na razie bez zmian.

Ozimek (3428, 295h18m10s): korekta obecności i położenia wskaźników We w okolicy ToA i semafora A.

Fosowskie: poprawione ułożenie torów zachodniej głowicy, sieć trakcyjna prowizorycznie dostosowana do torów, skorygowane i uzupełnione wskaźniki We, dodane modyfikatory overhead 0.

Fosowskie (3419, 293h55m57s): poprawione ułożenie torów południowej głowicy, sieć trakcyjna prowizorycznie dostosowana do torów, skorygowane i uzupełnione wskaźniki We, dodane modyfikatory overhead 0.

Pludry (3410, 292h10m14s): dodane naprężanie pomiędzy semaforem wjazdowym a rozjazdem, uzupełnione wskaźniki We.

Lubliniec: w 3 miejscach na LK61 poprawki kotwienia sekcji naprężania sieci trakcyjnej oraz pozycjonowanie elementów sygnalizacji powiązanych z siecią trakcyjną.

Lisów – Kochanowice (3399, 290h42m39s): wymieniona sieć trakcyjna, dodane wskaźniki We w okolicy naprężania przed Kochanowicami (144.2km). Tory uzupełnione o modyfikator overhead 0 na odcinkach pomiędzy We8a i We9a.

Herby Stare – Liswarta (3396, 290h2m22s): wstawione wskaźniki We ponad skrzyżowaniem z LK131.

Gnaszyn – Blachownia (3395, 289h42m12s): wymienione naprężanie sieci trakcyjnej w okolicy 124.05km na zgodne z filmem, dodane wskaźniki We8a, We9a, We9b.

Fosowskie: skrócone tory od południowej strony (LK144 w kierunku na Zawadzkie). Było to już zrobione wcześniej, łącznie z testem przejezdności, ale zaginęło albo uszkodziło się podczas wprowadzania poprawek.

Paczka linia61-f2206.7z

 • Paczka jest podsumowaniem prac wykonanych w maju i czerwcu na zachodnim fragmencie scenerii, który został przeliczony w planie i profilu, a następnie podzielony na komórki. Względem poprzedniej paczki linia61-f2202.7z usunięte zostały pierwotne pliki zachodniej części (v2_*.scm i v3_*.scm), które nie będą już używane, a skrypty sterujące zostały przeniesione do podkatalogów z komórkami (lk61/ i lk144/). Z nowych plików komórek nie korzystają jeszcze wszystkie misje, jak również nie są jeszcze przeliczone wszystkie pliki misji (np. pozycje dźwięków oraz pasażerowie na peronach). Dalsze prace będą miały charakter poprawiania detali. Ewentualnym ostatnim większym etapem do realizacji jest podział na komórki odcinka Częstochowa — Kochanowice, ale ma to niski priorytet, gdyż póki co nie wniesie istotnej zmiany jakościowej.

Lubliniec: wydłużenie torów komórki o 2km na zachód. Dotychczasowe miejsce łączenia wyjazdu na Fosowskie wypadało na środku nieużywanego peronu dawnej stacji Lipie Śląskie. Wydzielone i wyśrodkowane komórki: Pawonków (zawiera również stację Pludry), Fosowskie oraz Ozimek. Przetestowana przejezdność misji: "l61+l144_osobowy", "linia61_towarowy2", "linia61_towarowy4".

Lubliniec – Ozimek: uporządkowany kierunek przęseł sieci trakcyjnej, wpisy słupów przeniesione przed przęsła. Jest to przygotowanie do przeniesienia obiektów do pliku RSF. Edytor zgłasza niezgodności liczby drutów w niektórych przęsłach.

Lubliniec: korekta wyjazdu na Krupski Młyn po ustawieniu niwelety na LK152.

Fosowskie: poprawiony południowy szlak LK144 — tory wstępnie dopasowane do mapy, ustawiony profil pionowy, przycięte trójkąty terenu.

Paczka !linia61-220520.7z

 • Paczka zawiera wyłącznie pliki testowe (tymczasowe) i zastępuje poprzednią paczkę testową, a jest nakładką na wcześniejsze (nie nadpisuje). Proces przeliczania został skorygowany ze względu na wykryte artefakty. Jeśli nie zostaną wykryte poważne błędy, to w następnej kolejności trasa Lubliniec – Ozimek zostanie podzielona na komórki, po czym dalsze zmiany będą robione z poziomu edytora RSF. Podobnie, jak w przypadku poprzedniej paczki, można nadpisać pliki w podkatalogu linia61 i przetestować z innymi misjami. Pliki z podkatalogu !lk61/ nie będą używane w przyszłych paczkach, podobnie jak nazwy scenariuszy zawierające wykrzyknik.

Ozimek – Opole: ustalony profil pionowy prowizorycznego toru. Około 16km trasy trzeba będzie zbudować od postaw, by był dojazd do Opola.

Lubliniec – Ozimek: poprawki sieci trakcyjnej. Przeniesione słupy na drugą stronę toru, dobór długości wysięgników (3D/3K) w miejscach, gdzie pozycja słupów była w miarę zgodna ze słupami na ortofotomapie (około 60% długości). Tak przygotowana sieć trakcyjna pozwala wypozycjonować elementy sygnalizacji (wskaźniki We, W6a, W13). Przy okazji poprawione pozycje semaforów wjazdowych i To.

Fosowskie: poprawione ułożenie toru 1 wraz z rozjazdami 2, 3, 4, 23. Pozostałe tory wymagają znacznej przebudowy (potrzebne jest zmniejszenie szerokości peronów) i będą poprawiane w miarę zwiększania ruchu przez stację.

Lubliniec – Ozimek: korekty torów w planie, aby zniwelować błędy powstałe podczas przeliczenia. Główny tor jest przejezdny bez zauważalnych błędów (widać tylko brak łuków pionowych).

Paczka !linia61-220512.7z

 • Paczka zawiera wyłącznie pliki testowe i jest nakładką na poprzednie paczki. Celem testów jest ustalenie, czy proces przeliczania niweletami nie doprowadził do powstania artefaktów lub zgubienia istotnych elementów. Jeśli coś takiego zostanie znalezione, przeliczanie będzie musiało być naprawione i powtórzone. Proszę nie zwracać uwagi na krzywe tory — trzeba je poprawić ręcznie, co obecnie nie ma sensu, gdyż ewentualne powtórzenie przeliczania najprawdopodobniej przywróci te same błędy. Z tego samego powodu proszę również nie zwracać uwagi na pozycjonowanie sygnalizacji czy sieci trakcyjnej. W ramach testów pliki z podkatalogu !lk61 można również przekopiować do linia61, co powinno dać możliwość uruchomienia innych misji na przeliczonych obiektach. Podstawowo do testów przygotowana jest misja !l61+l144_osobowy, która używa przeliczonych plików (ale np. nie są przeliczone modele pasażerów na peronach). Jeśli podczas testów nie zostaną wykryte poważne błędy, wymagające powtórzenia przeliczeń, pliki z tej paczki będą podstawą do dalszych prac.

Ozimek: wymienione rozjazdy zachodniej głowicy na wersję utworzoną w 2012 roku. Ze względu na możliwość wykrycia błędów przeliczenia niweletami, jest to zrobione prowizorycznie i nie została dostosowana sieć trakcyjna do jazdy w stronę Opola.

Odcinek od Lublińca do Ozimka został dostosowany do map przy użyciu niwelet w plikach RSF. Obiekty z niektórych plików zostały przeniesione do innych (np. wszystkie obiekty infrastruktury do v2_tory.scm). Została unormowana kolejność parametrów opcjonalnych w torach (są umieszczane alfabetycznie). Kąty obrotu obiektów w osi pionowej zostały przeliczone do przedziału <0;360).

Paczka linia61-220412.7z

 • Paczka jest nakładką na poprzednie paczki i zawiera jedynie zmienione pliki.

Lubliniec: uzupełnienie sieci nad torem LK152. Ponieważ tor ma inną niweletę niż łącznica, odcinki torów musiały być tymczasowo przypisane do niwelety łącznicy. Sieć zawieszona na wysokości 5.35m. Od strony łączenia jest różnica 0.1m w zawieszeniu sieci na obu torach — trzeba sprawdzić wysokość zawieszenia na przejazdach...

Paczka linia61-220408.7z

 • Paczka jest nakładką na paczki linia61-f2202.7z i linia61-220401.7z, które należy wypakować wcześniej. Paczkę linia61-220321.7z można pominąć, gdyż jej zawartość jest powtórzona w linia61-220401.7z.

Herby Stare: poprawiony skrypt sterujący w zakresie wjazdów od Blachowni torem o innej parzystości niż tor docelowy. Była uruchamiana nieodpowiednia półgłowica. Skrypt może być teraz bazą odniesienia dla generatora skryptów.

W misji "regio" nie dało się wjechać do Stradomia od Częstochowy Osobowej z powodu dziury w torach. Tory zostały pospawane, również w innych miejscach. Poza tym dla misji "regio" poprawiony wyjazd towarowego 16981 ze Stradomia oraz ruch w Herbach Starych i Kochanowicach (dodane oczekiwanie na zwolnienie toru).

Częstochowa: korekta wysokości obiektów w okolicy łącznicy 700 (po zmianie profilu pionowego tam). Użyty korektor Mariusza, dodatkowo plik l61_elementy.scm został potraktowany makrem porządkującym, opracowanym na potrzeby ulepszenia scenerii Kaliska.

W misji "l61+l144_towarowy" rezygnacja z wyzwalaczy czasowych na rzecz użycia departuredelay w skryptach sterowania ruchem dla stacji Lubliniec, Pawonków i Fosowskie. Wcześniej nie działało to prawidłowo w Lublińcu z powodu braku W4 w Rusinowicach (nie przewinął się rozkład). Zaktualizowane skrypty sterujące stacjami (dodanie departuredelay może mieć wpływ na inne misje).

W skryptach sterujących usunięte warianty "_next" dla przebiegów wyjazdowych. Nie będą już używane ze względu na zmianę koncepcji nazewnictwa.

Paczka linia61-220401.7z

 • Paczka testowa, w zasadzie sprawdzane było tylko działanie scenariusza "linia61_towarowy3", który uruchamia kilka pociągów w okolicy Lublińca.

Uruchomiona prowizorycznie misja "linia61_towarowy3" jako przejazd pociągu 47662 z koksem na trasie od Stradomia (09:25) do Kluczborka (około 11:30). Potencjalnie do wstawienia TLK 61104 i towarowe 54600, 16181, 62460, 83580, 42162, 46361. Opcjonalnie w trakcie jazdy: 46935 (od Kalet, 9:29 w Lublińcu), 38121 (od Toszka, 09:47 w Lublińcu) — jako przejazdy testowe linią 143. Ewentualnie 46935 mógłby startować z Kalet o 08:55 (w Kluczborku 10:20, możliwy powrót pociągiem 64936, o 10:31 z Kluczborka, w Kaletach o 12:00), natomiast na towarowy do Stradomia by się jechało pociągiem 64934, startując pomiędzy Herbami Starymi a Blachownią i dojeżdżając do Stradomia o 09:10 — towarowy 47662 ma przyjechać o 09:22.

Rezygnacja z wariantu "_next" dla przebiegów po zatrzymaniu (na rzecz wariantu "_n"). Dotychczas zmiana była częściowa — w niektórych misjach i niektórych skryptach sterujących. Zmiana ujednolica programowanie obsługi wyjazdu z nazwą komórki pamięci używanej do zapamiętania kolejnego przebiegu.

Lubliniec (3341): wydłużenie torów 4km na północ. Poprzednie miejsce łączenia wyjazdu na Kluczbork wypadało na krzywej przejściowej (nie wstawiona jeszcze). Do dopracowania jednak jest łączenie z terenem oraz otoczenie na tym odcinku. Obiekty przeniesione ze względu na eksport komórki SRK (Sieraków), w którym obiekty są obcinane na łączeniu z komórką LBC (Lubliniec).

Kalina: przeliczone wysokości słupków hektometrowych w okolicy.

Lubliniec: porządkowanie wysokości obiektów w okolicy Droniowiczek (słupki hektometrowe, płyty przejazdowe), również skorygowane obiekty po północnej stronie. Dotyczy pliku lk61/lbc_i2011.scm, więc efekt będzie widoczny tylko w misjach, które zostały przełączone na wyśrodkowany Lubliniec.

Paczka linia61-220321.7z

 • Nie wszystkie pliki są dołączone. Pominięte są pliki komórki Wyczerpy, ponieważ zakres zmian był niewielki, a rezultat nie przetestowany. Również nie jest dołączona trasa od Lublińca do Kluczborka, głównie z braku rozkładów oraz np. kompletu W4. Pominięte są również pliki umieszczone w paczce linia61-f2202.7z, dla której ta jest nakładką.

Lubliniec: wstępna regulacja wysokości sieci trakcyjnej. Od strony Kalet na razie jest 5.25m do wiaduktu LK152, pomiędzy tym wiaduktem a stacją ma być 5.35m, a od przejazdu w stacji na północ ma być 5.25m (póki co nie wszędzie się dało ustawić, a na stacji zostało ok. 5.42m). Tabliczki na przejazdach na północ od Lublińca pokazują nawet 5.10m. Ponieważ nie są znane miejsca zmiany wysokości zawieszenia sieci, roboczo sieć w stronę Kluczborka będzie zawieszana na wysokości 5.25m.

Tarnowskie Góry (3184): przygotowanie plików SCM. Środek ustalony na //$g PUWG1992 492 290.

Misja "l61+l144_towarowy": rozpoczęta przeróbka na jazdy z rozkładem. Ponieważ misja była dosyć prosta (dojazd do Ozimka zajmuje około godziny) i została już dołączona jako przedłużenie misji "linia61_towarowy2" (w której można pominąć ściąganie składu w Lublińcu), propozycja jest, by rozpoczynać jazdę pociągiem towarowym 46971 w Kaletach (13:37) bądź Tarnowskich Górach (13:14). Pociąg dojedzie do Lublińca około 14:04, do Ozimka około 15:36. Zostały przestawione składy, w SCN usunięty jest jeden z plików zawierający eventy (zawartość połączona z drugim). Brak jest informacji o innych pociągach, którymi w tym czasie można by wykonać ciekawe misje — jedynie są dwa pociągi towarowe: 26461 ze Stradomia (13:22) do Kluczborka (ok. 15:35) oraz 5464 z Lisowa (13:16) na Toszek (14:08). Rozkład 46971 nie nadaje się do wykorzystania w misji "l61+l144_towarowy_1", ponieważ od momentu dojazdu do Ozimka "nie ma miejsca" na powrót do Fosowskich przez kolejne ponad 2 godziny — dla tej misji lepiej by było zmienić godziny na inne (2h później bądź wcześniej).

Lubliniec: korekta położenia końców po północnej stronie. Ze względu na niedokładności kilku centymetrów nie był możliwy wyjazd w stronę Kluczborka.

Kalety (3125): uzupełnienie sieci trakcyjnej na LK143. Test przejezdności z Lublińca do Kalet pod drutem.

Lubliniec (3338): uzupełnienie sieci trakcyjnej na LK143. Zmiana dotyczy pliku z wyśrodkowanym Lublińcem z podkatalogu lk61, pliki Lublińca w podkatalogu linia61 nie będą dołączane w kolejnych paczkach.

Wyczerpy (255): dodane profile poprzeczne przy załomach profilu pionowego, częściowe uzupełnienie dziur w terenie.

W misji "tlk-1" usunięte wywołanie dźwięku związanego ze zmianą kanału radiowego przed wjazdem do Lublińca od strony Kochanowic. Pociągi jadące od Kochanowic (i dalej linią 61) używają kanału R3 i nie przełączają się czasowo na inny (zmiana kanału następuje dopiero po wyjechaniu za stację, R5 ewentualnie w stronę Kluczborka albo na południe). Niektóre pozostałe misje mają uruchamiany dźwięk poprzez "jaw_te1:event1", to jest jazda prawym torem od Lublińca do Kochanowic (a nie dotyczy jazdy łącznicą od Droniowiczek). Temat powinien być rozwiązany na poziomie symulacji, bo cokolwiek w scenerii to tylko prowizorka. Event W28 w torach powinien przełączyć radio AI (oraz kierownikowi — ten w razie co powinien przypomnieć o zmianie kanału na poprzednim, a w szczególności zanim poda odjazd). Ewentualnie potwierdzenie łączności radiowej powinno być robione lokalnie, np. dodane do skryptów stacji albo do infrastruktury i powinno mieć zasięg do paru kilometrów od nastawni. Automatyczne odtworzenie dźwięku powinno działać tylko dla składów prowadzonych przez AI i raczej tylko w przypadku zmiany kanału z innego. Wobec braku konkretnej koncepcji ogólnej dalsze zmiany w tym zakresie na razie nie mają sensu.

Paczka linia61-f2202.7z

 • Jest to paczka zbiorcza dosyć zaawansowanych prac z ostatnich 4 miesięcy. Zawiera wiele zmian w zakresie terenu, a także najnowsze wersje fragmentów scenerii dołączonych do Linii 61. Kolejne paczki będą bazowały na tej, pliki niezmienione (np. terenu) nie będą powielane w kolejnych paczkach. Paczka zawiera również modele i tekstury, które nie zostały dołączone do paczki MaSzyna 21.04, mimo że o ich obecność dbał skrypt instalacyjny.

Krupski Młyn: ustalony nowy środek dla obiektów w pliku (//$g PUWG1992 474 298), obiekty zostały przeliczone. Dodana też stała wysokość (wszystkie obiekty są w poziomie, nadal nie ma profili pionowych).

Skrypty sterujące dla Stradomia i Blachowni zostały uzupełnione o nowy zapis przebiegów uruchamianych po zajęciu toru (z "_n" zamiast "_next"). W skrypcie Herbów Starych poprawiony wyjazd do Blachowni torem 1 z toru 2.

W misji "osobowy1" poprawiona obsługa przejazdu przez Blachownię oraz wjazd pociągu 84507 do Herbów Starych (wpuszczanie na tor 4 od Blachowni torem 1 uruchamiało nieodpowiednią półgłowicę i przez to nie był podawany semafor). Dodana także obsługa skryptem Herbów Starych.

Kalina (linia61_3333.RSF): w związku z planami rozbudowy na południe ustalona została wysokość torów na południowym odcięciu (główka szyny: 277.113). Jest to około 10cm wyżej niż poprzednio ustalona wysokość. Ewentualna korekcja profilu w okolicy Kaliny została przełożona na później. Przy okazji został skorygowany rozstaw torów na 4m i uzupełnione są też braki w sieci trakcyjnej.

Do Częstochowy Osobowej została skopiowana sieć trakcyjna ze scenerii "Kaliska" (w ostatniej paczce z tą scenerią Częstochowa jest wycięta). Jest to próba prowizorycznego uzupełnienia braków w sieci trakcyjnej, która była w miarę prosta do wykonania. Dodana sieć umożliwia minięcie się pociągów na torach 15 i 19, niewielkie poprawki są potrzebne do uruchomienia torów 11 i 17. Wysokość zawieszenia sieci zmieniona na 5.25m (wg tablic przy ulicy Kiedrzyńskiej).

Dalsze poprawki łącznicy 700: w okolicy semafora CzS_E został wprowadzony łuk koszowy o dwóch różnych promieniach. Dzięki temu można odsunąć tory od płotu (były za blisko o 1.5m), jednak nadal w północnej części tor się zbyt bardzo zbliża do płotu (około 0.7m). Poprawienie tego wymagałoby wprowadzenia łuków o trzech różnych promieniach, co nie jest jeszcze możliwe do policzenia.

Zaktualizowane położenie i profil pionowy łącznicy 700 (Częstochowa Osobowa – Częstochowa Stradom). Korekta położenia była już przygotowana parę lat temu (dlatego nie pasowała płyta na przejeździe przy lokomotywowni), jednak wprowadzenie tej modyfikacji nie wniosłoby dodatkowej jakości, a i tak był problem z profilem pionowym. Obecnie profile pionowe zostały przeliczone i zweryfikowane z danymi Geoportalu. Przejezdność została przetestowana w misjach "towarowy2" oraz "tlk-1". Korekta profilu pionowego łącznicy będzie także wymagała wygenerowania trójkątów podtorza i wszycia ich w teren, ponieważ łącznica jest około 1m niżej względem dotychczasowego położenia.

Częstochowa Osobowa (linia61_3267.RSF): podniesienie torów o 0.5m — odcinek poziomy torów jest na wysokości 249.055m (główka szyny, podstawa na 248.875m). Zmiana ma na celu lepsze dopasowanie do wysokości podawanych przez Geoportal. Ewentualne przyszłe korekty nie powinny już przekroczyć wartości ±10cm i będą robione tylko w przypadku konieczności wprowadzenia konkretnych wiarygodnych wymiarów. W Stradomiu poprzeczka 116.7km ustalona została na wysokości 248.621m (główka szyny).

Wyczerpy (228): ustalone punkty łączenia torów pomiędzy komórkami WYQ oraz CZE. Cztery odcinki torów oraz cztery słupy przeniesione z pliku lk1/wy_i2011.scm do linia61/czestochowa.scm wraz z przeliczeniem środka. Punkty brzegowe komórki są obecnie zapisywane przez Rainsted do pliku tekstowego CSV (T – tory, S – sieć trakcyjna).

T,PUWG1992,50903290,37.3,509581.6833,329000,251.7041,0,wy_n188*
T,PUWG1992,50903290,37.3,509588.2902,329000,251.6971,0,wy_n198*
S,PUWG1992,50903280,37.3,509567.9193,328981.3627,257.0641,0,tr/void-3D.inc
S,PUWG1992,50903280,217.3,509562.2159,328988.2366,257.0793,0,tr/void-3K.inc

Częstochowa: tory od strony Częstochowy Towarowej przeniesione do osobnego pliku czt_i2011.scm. Wydzielenie ma na celu ujednolicenie połączenia ze wschodnią częścią linii 61, powstającą w ramach osobnego projektu. Możliwe jest, że docelowo łączenia od południowej i zachodniej strony będą w innym miejscu (np. zachodnie pomiędzy Stradomiem a Gnaszynem).

LK181 (1446): w ramach testów szycia ścian lasów z profilami poprzecznymi przy pomocy automatycznie generowanych trójkątów terenu wstawione takowe szycie od strony Herbów. Przy okazji wyłączony eksport poszczególnych trójkątów terenu, które znajdowały się za ścianami lasów i nie były widoczne.

Kalety: obiekty w pliku przesunięte o 24km na południe, aby wyśrodkować odcinek w kierunku Lublińca. Stacja Boronów (wraz ze zlikwidowaną już linią 197) będzie tymczasowo w tej samej komórce (choć na jej brzegu), być może kiedyś zostanie wydzielona do osobnych plików.

Wyczerpy (218): poprawione mapowanie przekrojów poprzecznych na powtarzanie tekstury co 5m. Przy okazji rowy zostały wyeksportowane ze zmienionym wyliczeniem wektorów normalnych.

Paczka linia61-211020.7z

Wyczerpy (217): wstępnie wygenerowane profile poprzeczne podtorza dla LK1 (w związku z uruchomieniem funkcji wyznaczania wysokości na podstawie punktów nie było potrzeby dodawania setek trójkątów w tym celu). Nadal pozostaje dziura w profilach na łączeniu z Częstochową — trzeba by to uzupełnić po stronie Częstochowy. Przy okazji zmienione mapowanie terenu na powtarzanie tekstury trawy co 5m zamiast co 25m.

Rozpoczęte wyśrodkowanie Lublińca. Zmienione będą musiały być pliki SCN, ponieważ dojdzie w nich wektor przesunięcia. Aby uniknąć zamieszania z niezgodnymi wstecznie plikami, wyśrodkowane wpisy zostały umieszczone w podkatalogu lk61/. Celem tej zmiany jest uruchomienie w najbliższym czasie misji na trasie Kalety – Kluczbork oraz Toszek Północ – Kluczbork, które będą używać plików Lublińca i tak przesuniętego o wektor. Dyrektywa pozycjonująca wyśrodkowane pliki: //$g PUWG1992 479 312, przesunięcie przy dołączaniu do linii 61 (środek scenerii jest w okolicy Herbów): origin 9000 0 -8000. Do czasu weryfikacji przeliczeń i zaktualizowania wszystkich plików SCN do paczek będą dołączane również pliki w dotychczasowych lokalizacjach, w razie potrzeby będą one również aktualizowane.

We wpisach mocowań sieci zostały wyzerowane parametry (p6) oraz (p7) pod kątem wykorzystania ich do regulacji sieci trakcyjnej. Wcześniejsza koncepcja zakładała wpisywanie do (p6) wysokości zawieszenia liny nośnej, aby ewentualnie móc korygować spójność przęseł. Ponieważ jednak ta wysokość została przeniesiona do katalogu obiektów, nie ma potrzeby zapisywania jej jawnie w scenerii. Planowana regulacja zakłada, że (p6) będzie określało przemieszczenie pionowego elementu mocowania w pionie (najczęściej zwisu, aby dopasował się do dźwigaru bramki), natomiast (p7) ma określać przemieszczenie poziome elementów, aby lepiej dopasować skrajnię oraz styk elementów mocujących (np. wysięgnika do nogi bramki). Przystosowanie modeli sieci trakcyjnej do regulacji będzie wymagało uwzględnienia w plikach INC parametrów (p6) oraz (p7). Zachowana będzie zgodność wsteczna, ponieważ w razie braku jawnych liczb we wpisach przyjmowane będą przesunięcia zerowe, co będzie tożsame ze stanem dotychczasowym. Tylko niektóre obiekty mocowania sieci będą wymagały dodatkowej regulacji — na stacjach ze względu na skrajnię, w przypadkach zawieszenia sieci na wspólnej konstrukcji (słupy parasolowe) oraz gdy sąsiednie tory będą na różnych wysokościach.

Wymiana przedrostka dla wskaźników W5. Zamiast poprzednio zalecanego PL-D29- wstawiony skrócony odpowiednik LK (dotyczy on tylko linii w Polsce wg aktualnej numeracji, w szczególnych przypadkach zalecany jest jednak przedrostek typu kraj-lista-).

W związku z tym, że przeliczenie torów linii 61 było wieloetapowe, a współrzędne dźwięków (znajdujących się w plikach sterowania misji) mogły nie załapać się na któryś z etapów, sprawdzone zostały dźwięki w obecnym stanie scenerii. Są pewne zauważalne niedokładności w przeliczeniu: współrzędne dla niektórych misji jakby zostały na etapie przed skróceniem Lublińca i obróceniem Lisowa, a także przed korektą Gnaszyna. Największe różnice są widoczne w Lublińcu i Gnaszynie, do 200m. Ze względu na to, że są to dźwięki radiowe, słyszane w dużym promieniu od punktu wstawienia, błędy nie powinny mieć istotnego wpływu na percepcję w symulacji. Współrzędne niektórych dźwięków zostały już prawdopodobnie skorygowane. W misjach obejmujących zachodnią część ("l61+l144_spalinowy", "l61+l144_towarowy_1", "l61+l144_pospieszny" i "l61+l144_lotos") ujawniły się pojedyncze dźwięki umieszczone daleko od torów (albo w okolicy niedołączonej Częstochowy) i należałoby sprawdzić, jakie powinny być ich prawidłowe współrzędne. Współrzędna wysokościowa dźwięków nie była sprawdzana (tory są w okolicy 260m n.p.m., natomiast niektóre dźwięki są na wysokości 0 — nie wiadomo, czy to wpływa na ich słyszalność). Przy wpisach dźwięków zostały umieszczone komentarze opisujące pozycję oraz ewentualne wątpliwości.

Wyczerpy (213 — RSF.Wyczerpy_213.7z): poprawione nazewnictwo semaforów i rozjazdów stacji Rząsawa na zgodne ze schematem. Dodane przedrostki do nazw wskaźników.

Wyczerpy: poprawiony odcinek na północ od stacji Rząsawa w celu złączenia z torami scenerii "Kaliska" w ramach jej obrócenia w Etapie 2 (Wariant E). Przetestowana przejezdność torem prawym od Dionizowa (okolice Zduńskiej Woli).

Wyczerpy: uporządkowana kwestia pozycjonowania rezonatorów. Rezonatory w RSF są wstawiane na wysokości główki szyny (niwelety), a eksportowane z kodem eksportu NXYZADRT, przez co wykonywane jest przeliczenie punktu wstawienia tak, aby uwzględniane były pochylenie i przechyłka. Przesunięcie w pionie jest realizowane wzdłuż wektora pionowego do powierzchni toru w miejscu wstawienia rezonatora.

Paczka linia61-210711.7z

W misji "linia61_towarowy2" pomijanie manewrów w Lisowie (ściąganie uszkodzonego pociągu) przełączone na [Shift]+[2] (aby [Shift]+[1] zarezerwować na test radia). W razie ich pominięcia trzeba poczekać towarowym około 20 minut w Lublińcu, aby przepuścić TLK 16105 (powinien być 16:19 w Lublińcu, ale ze względu na jazdę prawym torem od Lisowa spóźnia się około 3 minuty). Z kolei po ściągnięciu składu do Lisowa, wyjazd z toru 4 jest podawany dopiero po odebraniu komendy odczepiania — dotychczas możliwe było wyjechanie z pominięciem S1 na semaforze D, ponieważ przestawiały się rozjazdy i zapalało się Ms2 na Tm7. W Fosowskich pociągi towarowe są kierowane na tory 4 oraz 6 (w Fosowskich około 17:24 powinny się minąć dwa EZT: 60028 i 46429).

Został nieznacznie skorygowany profil linii 181, głównie od Wielunia do Kępna. W Kępnie ustawiony profil linii 272 oraz łącznic (Linia.181_1437.RSF).

Paczka linia61-210705.7z

W skryptach dla Stradomia oraz Lublińca zrobiona synchronizacja przygotowania wyjazdu z rozkładem (przy użyciu departuredelay). Główną motywacją dla tej zmiany było poprawienie rywalizacji pociągów o rezerwację łącznicy pomiędzy Częstochową Osobową i Stradomiem. Rozwiązanie będzie obserwowane i ewentualnie ulepszane.

W misji "linia61_towarowy2" dodany rozkład 16105 dla pociągu jadącego od Częstochowy Osobowej. W ramach uruchomienia go jako dodatkową misję dołączone zostały komórki Częstochowy Osobowej i Wyczerpów, aby start TLK 16105 mógł być z Rudnik (mijane około 15:09, wyjazd z Częstochowy Osobowej 15:22). Również jest obsłużony wyjazd TLK 16105 ze Stradomia. Manewry lokomotywą w Stradomiu częściowo przełączone na wykorzystanie skryptu sterującego. W Lisowie ponumerowane kolejne kroki ściągania składu, aby można było wykorzystać skrypt sterujący, dzięki czemu ruch innych pociągów nie będzie kolidował z manewrami. Misja została wpasowana w ruch pociągów rozkładowych — brakuje tylko pociągu 46429, jadącego od Fosowskich do Ozimka, również można by uruchomić dwa pociągi towarowe (jeden wyjeżdżał z Lublińca, drugi z Fosowskich).

Wyczerpy: obiekty z SCM zostały wyeksportowane do RSF. Dodany został profil pionowy i rozpoczęte jest wstawienie terenu z NMT-100 z poziomu RSF. Częściowo skorygowane jest ułożenie torów. Dopracowanie tej komórki ma obecnie niższy priorytet i będzie realizowane w razie potrzeby oraz raczej w ramach testów edytora RSF. Do zrobienia pozostają:

 • doklejenie torów do linii kierunkowych (regulacja rozstawu torów),
 • korekty rozjazdów do typowych szablonów,
 • dodanie przechyłek i krzywych przejściowych (parametry łuków),
 • dopracowanie połączenia komórek Wyczerpy (WYQ) i Częstochowa (CZE) — zmiana rozstawu torów i korekta profili pionowych w obu (zrobione w 2021-11),
 • korekty położenia słupów sieci trakcyjnej (większość słupów pozostała w pierwotnym ułożeniu),
 • korekty sygnalizacji na podstawie filmów i WOS z określonego czasu (przed remontem, tzn. zanim wstawiono dwa dodatkowe rozjazdy w Wyczerpach),
 • uzupełnienie sieci trakcyjnej na torze 1 linii 146,
 • dostosowanie torów do układu stacji Rudniki,
 • dodanie bocznic stacji Rudniki,
 • korekta ułożenia torów w kierunku Radomska,
 • dodanie i wyliczenie brakujących profili poprzecznych podtorza (zrobione w 2021-10),
 • poprawa estetyki przejazdów,
 • poprawa estetyki peronów,
 • uzupełnienie dziur w terenie (planowane na 2021-11 w ramach testów szycia terenu z niweletami),
 • dodanie zieleni (drzewa i ściany lasów),
 • wygenerowanie brył CityGML.

W związku z przygotowaniem do przeliczenia rezonatorów na łukach, wpisy rezonatorów zostały ujednolicone do zgodności z kodem NXYZABCT. Do sprawdzenia jest, czy wszystkie pliki INC rezonatorów obsługują pochylenie w (p6) oraz przechyłkę w (p7). Tekstura w (p8) jest opcjonalna. Podobną składnię mają również wskaźniki "akcji w torze", jak W6a (sygnał dźwiękowy) czy W28 (zmiana kanału radiowego).

W scenerii usunięte eventy *_s1, aby zamykanie sygnalizatorów uzależnić od zajętości odcinków izolowanych, a nie ruchu pojazdu z obsadą. W związku z ręcznym i ewolucyjnym przygotowaniem skryptów sterujących mogą się objawić przypadki niedziałającego zamykania (wygaszania). Wstępnie zostało zdiagnozowanych i naprawionych kilka takich przypadków.

W misji "linia61_tlk-1" częściowo użyte skrypty sterujące dla Herbów Starych oraz Stradomia. Ogólnie użycie skryptów dla tej misji jest utrudnione ze względu na częste wykorzystanie sygnału zastępczego (Sz), którego skrypty nie obsługują w pełni (i wymagane jest synchronizowanie podania Sz z czasem odjazdu, gdyż wygasza się po 90 sekundach, przez co skrypt musiałby dodatkowo reagować na sytuację, gdy pociąg nie zmieści się z odjazdem w tym czasie).

Współrzędne obiektów z pliku wyczerpy.scm zostały przeliczone do nowego środka (//$g PUWG1992 513 333) i zapisane w pliku lk1/wy_i2011.scm. Plik ten z odpowiednim przesunięciem jest dołączony do misji "linia61_tlk-1". Celem tej zmiany jest ulepszenie ułożenia torów edytorem RSF — odcinek został wybrany jako poligon doświadczalny, mniejszy i łatwiejszy do przetestowania w porównaniu do linii 181 czy 139. Współrzędne obiektów zostały nieznacznie skorygowane, aby pokrywały się z zaokrągleniami eksportowanymi z RSF. Naprawione są drobne błędy, które ujawniły się przy konwersji SCM -> RSF -> SCM. Dalszym celem jest ulepszenie eksportowania z użyciem kodów eksportu oraz dopracowanie obsługi sieci trakcyjnej (słupy o różnej skrajni, sekcjonowanie zasilania).

Część obiektów z pliku wyczerpy.scm została przeniesiona do pliku częstochowa.scm. Układ torowy Blachowni został przesunięty i obrócony, aby wpasować jako prowizoryczną stację Rudniki. Stacja ta pozwoli sensowniej obsługiwać pociągi wjeżdżające do Częstochowy od północy. Dalsze prace nad stacją Rudniki będą kontynuowane z poziomu edytora RSF. W misji "linia61_tlk-1" pociąg 16113 został przestawiony na stację Rudniki.

Paczka linia61-210612.7z

Poprawione drobne błędy w ustawieniu słupów sieci trakcyjnej w Stradomiu i Lublińcu.

Poprawiona misja "linia61_towarowy2". Część pociągów osobowych dostała rzeczywiste rozkłady (ewentualna przyszła zmiana godziny rozpoczęcia misji nie powinna mieć wpływu na te pociągi). Skład startujący z Herbów Starych i jadący w kierunku Herbów Nowych został zamieniony na EZT i puszczony jako 5518 do Częstochowy. W Kochanowicach uruchomione pomijanie zepsutego składu torem lewym (dla EZT 64042). Poprawione skrypty sterujące stacjami w zakresie przebiegów użytych do tej misji (a nieużywanych w innych, przez co były nieprzetestowane i zawierały błędy — skrypty te były tworzone ręcznie i częściowo podczas testów generatora). Usunięte eventy, które pochodziły z jakiegoś pierwotnego scenariusza, z którego była utworzona ta misja (np. wyzwalane ruchem w Herbach Nowych albo wyjazdem ze Stradomia do Gnaszyna). Wyłączone uruchamianie pociągu sieciowego na zamkniętym torze, ponieważ zaczął zjeżdżać w kierunku Blachowni (a powinien mieć zapalone światła trybu pociągowego i stać w miejscu). Plik rozkładu 59281.txt przeniesiony do podfolderu linia61/ z uwagi na brak informacji o kursowaniu pociągu z takim numerem (w 2007 np. były pociągi ze Stradomia do Opola z numerami 1022, czy 16081). Pozostałe misje nie były testowane, ale zmiany nie powinny mieć na nie wpływu.

Synchronizacja wpisów z paczką MaSzyna 21.04. Do paczki dodane modele T3D tabliczek hektometrowych, które nie zostały dołączone do MaSzyna 21.04 (dodano tylko pliki INC). W plikach SCN usunięte zostały połączenia do plików graficznych z WOS dla linii 61, których to plików nie dołączano do paczek z nieznanych powodów (łącznie 250kB, za to regularnie dołączane były pliki już nieużywane w przeróbce linii 61, a usuwane przez skrypt instalacyjny, np. lbc_modele_tlk.scm i v2_trakcja_tlk.scm).

Droniowiczki: korekta profili poprzecznych na rozgałęzieniu torów. Zewnętrzne skarpy doprowadzone do stanu zadowalającego, nadal pozostały dziury po wewnętrznej stronie.

Dostosowanie plików misji do użycia kanału radiowego R3 w Lublińcu. Zmiany dostarczył @Stele.

Dla misji "linia61_regio" naprawiony ruch pomiędzy Jawornicą i Lublińcem. Zmiany wykonane w 2020, ale plik nie był publikowany wcześniej.

Zmiany względem MaSzyna 20.01

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 20.01. Głównym powodem zmiany paczki bazowej było usunięcie z niej pojazdów, które dotychczas były wstawione na przerabianej scenerii.

2020-07-31

W rozkładach dla linii 61, dla stacji Lubliniec oraz posterunku Jawornica kanał radiowy został zmieniony na R3. Dotychczas niektóre z rozkładów miały ustawione R4, który w ogóle nie obowiązuje w Lublińcu (jeśli już, to między stacjami Herby Nowe i Wieluń Dąbrowa, dalej do Kępna R3). Przy okazji zostały poprawione numery kanałów radiowych w innych rozkładach.

Zmiana kanału radiowego przerobiona do postaci komendy wysyłanej z toru. Zmiany dostarczył @Stele.

Wyczerpy: wyzerowane wektory kontrolne prostych odcinków torów (przed przeniesieniem do RSF).

 • Wersja dodana do paczki MaSzyna 20.09, łącznie z terenem E3D o wielkości 22.94MB. Nie została dodana tekstura do mapowania lokomotywowni w Częstochowie i przez to ma ona kolor purpurowy. Dla tabliczek hektometrowych dodano tylko pliki INC, ale pominięto modele T3D, przez co i tak się nie pokazywały.
 • W misji "regio" może pojawić się problem z przejazdem przez Jawornicę od strony Kochanowic — scenariusz ten ma wiele losowych wariantów ruchu i może to dotyczyć tylko niektórych wariantów przebiegu symulacji. Problemy wynikają z dodania przejścia rozjazdowego w Kochanowicach, pozwalającego jechać torem lewym do Jawornicy, w efekcie czego w Jawornicy została pomieszana obsługa semaforów A i B. Pierwotnie z toru 1 w Kochanowicach można było jechać do Jawornicy wyłącznie prawym torem i do takiej sytuacji był dostosowany program misji w 2015 roku. Organizacja przejazdu przez Jawornicę uruchamiała się przed tym przejściem rozjazdowym, które mogło kierować pociąg na tor lewy albo prawy (wcześniej wyłącznie prawy).

2020-06-22

Ściany lasów wschodniej części zostały przeniesione do RSF w celu lepszego dopasowania do terenu oraz przemapowania. W plikach ze ścianami lasów większości trójkątów ścian lasów została zamieniona kolejność wierzchołków, aby ujednolicić strukturę ścian do postaci zbliżonej do układanych w poziomie triangle_strip. W pliku l61_elementy.scm część trójkątów ścian lasu została połączona, aby uzyskać tymczasową fazę pośrednią w postaci dwóch trójkątów w jednym wpisie (pierwszy ma dwa dolne wierzchołki). Ściany w okolicy Liswarty zostały przemapowane przy pomocy kopiowania mapowania z RSF. Dalsze przekształcenia ścian lasów (łączenie trójkątów i wymiana na triangle_strip) będą realizowane w miarę potrzeb wprowadzania korekt oraz rozwoju narzędzi edycyjnych.

W Liswarcie poprawione wygaszanie semafora C.

 • Utworzona wersja stabilna (duża paczka linia61-f2006.7z – 2.66MB). Plik E3D terenu jest aktualnie w osobnej paczce (ze względu na przebudowę terenu w okolicy Lublińca). W osobnej paczce są też tabliczki hektometrowe. Odpowiedni zestaw paczek jest rozpakowywany skryptem instalacyjnym.

2020-06-14

Lubliniec: dodane tory bocznicy "wewnętrznej". Teren nie został dostosowany, ponieważ ta okolica Lublińca wymaga dodatkowo dużych zmian w otoczeniu — trzeba przesunąć ścianę lasu, a także dołożyć teren na końcu bocznicy. Nie ma przy tym potencjalnych misji, które by pozwoliły sensownie wykorzystać bocznicę.

Przeliczone profile pionowe od Kaliny na południe (na Kalety) oraz od Lublińca na północ (Kluczbork) — poprawione tory oraz teren. Wstępnie podłączony odcinek Kalina – Kalety – Lubliniec, wymagać będzie znacznie więcej poprawek niż Droniowiczki – Toszek.

Dodana sieć trakcyjna na odcinku Jawornica – Droniowiczki. W misji "regio" uruchomiony wyjazd pociągu towarowego w stronę Toszka.

2020-06-05

Na potrzeby misji "linia61_tlk-1" doklejony został kawałek linii 152 ze scenerii "Tarnowskie Góry". Tor 2 linii 152 pomiędzy Lublińcem a Droniowiczkami dostał prowizoryczną sieć trakcyjną. Rozkład 16113 został uzupełniony o dodatkowe posterunki wraz z poprawieniem numeru kanału radiowego na R7. Możliwy jest obecnie dojazd do stacji Toszek Północ, gdzie jest zamieszanie z torami. Teren kończy się wcześniej, ponieważ za stacją Czarków (i przecięciem z linią 144) nie było już nawet ścian lasów.

Drobne poprawki w skryptach sterujących stacji.

2020-06-04

Lubliniec: zostały skorygowane profile pionowe linii 143 i 152, a także łącznicy 685. Pod torami zostały wygenerowane kształtki podtorza przy użyciu profili poprzecznych i wszyte w trójkąty terenu z NMT-100. Sieć trakcyjna na łącznicy 685 została dostosowana do nowego profilu i zawieszona na wysokościach odczytanych z tablic na przejazdach (sięga do zbliżenia z torem LK152).

W misji "l61+l144_tlk" obsługa Pawonkowa została wymieniona na użycie skryptu sterującego stacją. Aby nie było problemu z zajętością blokady liniowej, skład mijany w Pawonkowie został przestawiony do Pluder.

W misji "pospieszny1" skład towarowy, startujący z Lisowa, dostał naciągany rozkład.

2020-05-28

Składy dostosowane do paczki MaSzyna 20.04, poza tym korekta drzew oraz mapowania wody — zmiany dostarczył @Stele.

W kilku miejscach poprawione zawieszenie sieci trakcyjnej (Herby Stare, łuki za Gnaszynem i za Blachownią, linia 131).

W Lisowie podzielony tor przy semaforze R i zrobiony odcinek izolowany Lis_ItR pod kątem wykonania manewrów w misji "towarowy2" za pomocą skryptu sterującego stacją. W skrypcie sterującym dla Lisowa wymienione kody wjazdu/wyjazdu z pierwotnych 1/2 na obecnie używane 6/7.

W misji "towarowy1" ustawiany był przebieg wjazdowy na tor zajęty wagonami do zabrania. Zostało to naprawione.

W misji "tlk38501" był problem z wyjazdem z Wielunia Dąbrowy. Błędnie działający przebieg został naprawiony.

W misji "osobowy1" uruchomiony wyjazd pociągu 46035 ze Stradomia wraz z możliwością dojazdu pod Lisów. Jednak ponieważ przejazd do Ozimka nie wprowadza dodatkowej jakości (jest już w innych scenariuszach), a dodatkowo w kontekście roku 2003 trzeba by zrekonstruować WOS oraz sygnalizację, jak również dokleić zachodnią część torów, pociąg raczej zostanie usunięty z listy możliwych do wybrania. Przy okazji poprawione skrypty sterujące dla Stradomia i Herbów Starych (co przyda się do innych misji). W Herbach Starych losowanie toru (1 albo 4) zamienione na rozpoznawanie stacji docelowej składu.

W misji "tlk-1" poprawiona nazwa tarczy manewrowej w Lublińcu. Wcześniejsza, robocza jej nazwa była Tm22 i została zmieniona na Tm28 (taka nazwa jest po modernizacji stacji). Wyjazd w stronę Kędzierzyna wymagał uruchomienia próby hamulca przez [Shift]+[1] — teraz semafor zostanie podany niezależnie od tego.

2020-04-17

W misji "osobowy1" poprawiona godzina startowa na 6:45, ponieważ podczas aktualizacji składów zmieniła się na późniejszą (używaną, gdy nie było jeszcze jazdy EZT z Kępna). Przy okazji zostały zmienione ustawienia ukrycia pozostałych składów.

2020-03-07

W Lublińcu podziemna tarcza manewrowa Tm2 przesunięta bliżej ukresu, aby również czteroczłonowy skład EZT mógł manewrować w misji "osobowy3". Problem jest w działaniu AI, które nie dojeżdża do wskaźnika W5 (staje 8 metrów przed), a jednocześnie nie widzi z tyłu tarczy podającej Ms2. Do poprawienia jest ewentualnie pomiar długości toru wyciągowego, porównanie go z długością składu i wpływ na punkt zatrzymania. Trzeba by również określić, co się powinno stać, jeśli skład jest dłuższy niż tor wyciągowy — taka sytuacja się powinna co najmniej logować jako błąd scenariusza, opcjonalnie powinien się wykonywać odpowiedni event ze skryptu sterującego stacją, który by np. umożliwił rezerwację szlaku wraz z podaniem rozkazu szczególnego na wyjazd do określonego kilometra i następnie powrót z pominięciem semafora wjazdowego.

Przywrócony plik l61+l144_pospieszny.scn z paczki MaSzyna 20.01, ponieważ był nadpisywany starszym i przez to składy nie uwzględniały usunięcia taboru.

2020-02-26

Dalsze poprawki i uzupełnienia plików w zakresie składów.

 • Ze względu na modyfikacje wielu plików utworzone jest osobne archiwum (duża paczka linia61-f2002.7z – 5.26MB). Nie jest ono uznane za wersję stabilną, ponieważ nie zostały przetestowane wszystkie misje.
 • Przetestowane misje: "osobowy3", "pospieszny" — brak tekstur wagonów pasażerskich.

2020-02-06

Składy zostały skopiowane z plików dołączonych do paczki MaSzyna 20.01 (tam jest wersja Linii 61 z połowy grudnia 2018). W miarę możliwości zostały również zaktualizowane numery kanałów radiowych przypisanych do dźwięków radia. Zmiany nie były testowane z powodu braku czasu, który można by na to przeznaczyć.

Wcześniejsze zmiany

Wcześniejsze paczki ze scenerią bazowały na wcześniejszych paczkach całościowych. Wprowadzane w nich zmiany nie zawsze były sensowne, np. przenoszono dźwięki do innych podkatalogów, usuwano tabor — bez zadbania o mechanizmy wstecznej zgodności (lista przeniesionych plików, lista wymiany taboru).

Zmiany w latach 2017÷2019

Opis zmian w latach 2017 do 2019 został wydzielony na osobną stronę. Zmiany zostały posegregowane wg paczek bazowych zamiast wg lat. Wraz z opublikowaniem paczki MaSzyna 20.01 pojawiła się możliwość przejścia na nową paczkę z początkiem roku.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Uruchomione kolejne pociągi w misjach.
 • Poprawki porządkujące w działaniu misji i skryptach sterujących.
 • Ujednolicone kozły oraz podsypki rozjazdów, wydzielone napędy.
 • Eventy dla rozjazdów tylko z dwukropkami.
 • Obsługa przejazdów w głowicy realizowana skryptami sterującymi stacji.
 • Do wskaźników W4 dodane informacje o długości peronu i sugerowanym punkcie zatrzymania.
 • Skorygowane profile pionowe linii kolejowych.
 • Przekroje poprzeczne generowane definiowalnymi szablonami.
 • Dodane mosty, przygotowane przez kolegę @MW.
 • Wykorzystanie warunkowej modyfikacji wielu komórek w skryptach sterujących (rezerwacja głowic).
 • Dodane bryły budynków CityGML.
 • Przejezdność stacji Kępno.
 • Uruchomione skrypty dla mijanek na liniach 181 i 61.
 • Dodane skrzyżowania dróg.
 • Urealnione tory boczne w Herbach Starych.
 • Korekty wysokości liny nośnej względem drutu jezdnego.
 • Zmiana izolacji półgłowic na izolację rozjazdów oraz definicję ich grupowania.
 • Osobne podkatalogi dla rozkładów obejmujących jeden obszar konstrukcyjny (np. 5511).
 • Wymiana terenu na łukach za Gnaszynem (NMT-100 plus CityGML).
 • Przeniesienie w Lublińcu obsługi pociągów jadących linią 61 na tory 3 i 5.

Zmiany w 2016 roku

Opis zmian w 2016 roku został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Herby Nowe przesunięte 300m na południe, dopasowanie południowej części do mapy
 • Przeliczenie odcinka Stradom – Herby do zgodności z mapą
 • Dostosowanie Herbów Starych do zgodności z mapą
 • Obrotnica w Częstochowie Osobowej
 • Przesunięcie Liswarty o 700m na zachód (do zgodności z mapą)
 • Dostosowanie do mapy odcinka Herby Stare – Liswarta oraz okolicznych łącznic
 • Wprowadzony profil pionowy od Stradomia do Liswarty
 • Dostosowanie wszystkich wskaźników do rzeczywistego stanu od Stradomia do Lisowa
 • Zastosowanie terenu NMT-100 na większą skalę (Blachownia - Liswarta)
 • Dopracowany układ torów w Częstochowie Osobowej
 • Dostosowanie Stradomia do mapy
 • Dostosowanie Herbów Nowych do mapy, korekta profili pionowych
 • Tablice kierunkowe dla EZT
 • Korekty układu torowego w Lublińcu
 • Tory "bocznicy złomu" w Herbach
 • Dołączona linia 181 do Wieruszowa z profilem pionowym i siecią trakcyjną
 • Całkowite wyrugowanie rozjazdów 34m od Stradomia do Lublińca (plus Herby Nowe)
 • Skrypty sterujące ruchem oraz blokady liniowe dla Gnaszyna i Blachowni
 • Wyregulowany tor i profil pionowy na odcinku Lubliniec – Lipie Śl.
 • Masowe wprowadzenie łuków pionowych
 • Wymiarowe modele bram i płotów
 • Modele mostów i wytworzenie rzeki w Lisowie
 • Dodanie fragmentu ze scenerii "Kaliska" z pogd. Wyczerpy (linia 1)
 • Skrypt sterujący ruchem dla Lisowa upraszcza dodanie kolejnych pociągów do misji

Zmiany w 2015 roku

Opis zmian w 2015 roku został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Unifikacja klonów odcinka Stradom – Lubliniec, uzupełnienie wskaźników W4
 • Zgrubne dopasowanie skrajnych stacji do mapy (Stradom, Herby Nowe, Lubliniec)
 • Dokładne dopasowanie odcinka Liswarta – Lubliniec do mapy (skrócenie Lisowa i Lublińca po 300m)
 • Profil pionowy na odcinku Liswarta – Lubliniec
 • Unifikacja pozostałych klonów, jeden wspólny Lubliniec, ujednolicenie nazewnictwa SRK
 • Przebudowa topologii Gnaszyna i Blachowni do zgodnej z rzeczywistą
 • Nasypy, bocznica w Kochanowicach, unormowanie rozjazdów krzyżowych
 • Wymiana profili na 2-5-13
 • Uzupełnione rozjazdy w Kalinie
 • Rozpoczęta stacja Częstochowa Osobowa
 • Przebudowana wschodnia głowica Stradomia do stanu bliskiego rzeczywistości


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować