Sceneria/Linia 61/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ostatnie zmiany w plikach scenerii Linia 61 od Stradomia do Ozimka.

Zmiany względem MaSzyna 17.07

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 17.07.

W przygotowaniu

Skrypt sterujący ruchem dla wschodniej głowicy Herbów Starych.

Poprawki torów bocznych w Lublińcu.

2018-01-13 (bez skryptu instalacyjnego)

Drugie podejście do profilu pionowego: całość poniesiona o 0.2m, tory w Lublińcu obecnie na wysokości 260.68m (główka szyny, podstawa szyny na 260.5m). Wymienione wcześniej problemy pozostały bez zmian. Do końca stycznia 2018 profil będzie jeszcze analizowany, a w następnej kolejności będą uzupełniane braki.

2017-12-31 (bez skryptu instalacyjnego)

Po ponownym przeanalizowaniu profilu pionowego wszystkie tory na zachód od przejazdu w Herbach Starych zostały obniżone o 0.7m, natomiast odcinek od Stradomia do Herbów ma skorygowany profil, aby Stradom był nieco wyżej, a Herby obniżyły się o 0.7m. Trójkąty terenu wczytane z danych NMT-100 zostały na tych samych wysokościach, natomiast obiekty zależne od nich (np. przekroje poprzeczne nasypów i przekopów) będą korygowane w razie potrzeby. Głównym celem tej operacji jest poprawa integracji z terenem przejazdów kolejowych, ale także dokończenie łatania terenu w Liswarcie. Do czasu zakończenia głównych prac sceneria może nie być przejezdna w całości.

Po wstępnym przeliczeniu plików i naprawieniu widocznych błędów w Herbach Starych została utworzona paczka testowa, która może mieć problemy z przejezdnością. Paczka ta będzie osnową do dalszych prac. I o ile dalsze analizy w najbliższym czasie nie wykażą wadliwości profilu pionowego, to wszelkie poprawki będą już miały charakter miejscowy, nie wpływający na całość scenerii.

Znane błędy:

 • Nie został skorygowany profil linii 181, na łączeniu scenerii (na północ od Żelaznego Mostu — Kiepurowa Budka) został prowizorycznie wygięty tor. Może tam dochodzić do łamania pantografów z powodu niedostosowania sieci trakcyjnej. Zakres potrzebnych prac na tym odcinku będzie dopiero ustalany, łącznie z analizą profilu pionowego na linii 131.
 • Nieprawidłowe przeliczenie w Herbach Starych. Na odcinku około 50m pomiędzy hektometrem 134.7 a 134.8 wystąpiły błędy przeliczenia wysokości. Poprawione zostały tory, jednak niektóre obiekty mogą być nadal na nieprawidłowej wysokości. Będzie to poprawiane sukcesywnie, po ustaleniu że dany obiekt powinien być na innej wysokości.
 • Niedopracowanie na wschód od Stradomia. W okolicy hektometra 116.5 jest koniec przeliczanego odcinka profilu linii 61. Wysokości na wschód od tego miejsca (w kierunku Kucelinki) nie były brane pod uwagę i profil pionowy tam będzie wymagał dalszych analiz oraz wprowadzenia poprawek. Analogicznie dotyczy to łącznicy 700 do Częstochowy Osobowej — ustalenie wysokości torów Częstochowy Osobowej zostało przesunięte na później.
 • Nieprawidłowe łuki pionowe od Stradomia do Herbów Starych. Przeliczenie wysokości nie zapewniało korekty łuków pionowych, będą one naprawiane sukcesywnie w przyszłości.
 • Niepodłączone tory bocznicy złomu w Herbach. Przeliczenie wysokości zostało zorganizowane tak, że bocznica złomu została na dotychczasowej wysokości. W związku z tym korekty wymagają profile pionowe torów łączących ją ze stacjami.
 • Brak nasypów i przekopów na południe od Lublińca. Ich dodanie jest w planach.
 • Brak bocznicy w Lublińcu. Profil pionowy bocznicy będzie odtwarzany na podstawie dostępnych zdjęć oraz danych wysokościowych NMT-100. Tory bocznicy są już wstępnie przygotowane.

2017-11-20

W misji "pospieszny1" poprawiony przejazd przez Kochanowice. Bezpośrednie ustawianie semaforów (które było nieco naciągane) zostało zastąpione uruchomieniem skryptu sterującego. Skrypt zrobiony generatorem nadal ma dużo błędów, ale nieznaczne ręczne poprawki pozwoliły na prawidłowe działanie przejazdu torem 2 (z rezerwacją głowic oraz blokady liniowej Lisów — Kochanowice).

2017-11-19

W misji "towarowy2" poprawione sterowanie ruchem w Lisowie dla wariantu ze ściąganiem pociągu z Kochanowic. Wcześniej skrypt sterujący dla Lisowa nie miał prawidłowej obsługi toru 3.

Poprawione parametry stukotu dla rozjazdów krzyżowych.

W misji "lotos" dodana komenda podczepiania w Pludrach. Przygotował @Stele.

Poprawki położenia rozjazdów 5 i 19 w Kochanowicach.

 • Na bazie tej wersji powstała kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1710.7z – 2.28MB). Powstanie paczki jest związane z modyfikacją stukotu na rozjazdach krzyżowych, przez co uległy zmianie wszystkie pliki torów.

2017-09-06

Poprawiona nieciągłość toru 3 w Kochanowicach. Powstała ona przy korygowaniu połączenia łuku z rozjazdem Kwc_22 (usunięcie bardzo krótkiego odcinka prostego, który był wymagany przez wcześniejsze wersje edytora RSF).

Drobne korekty torów w Herbach Nowych przy rozjazdach 29 i 30: usunięty bardzo krótki odcinek toru, zwiększony promień pomocniczego łuku z 165m do 190m. Tak mały promień nie powinien być w tym miejscu, ale z uwagi na bardzo mały kąt łuku (0.63°) raczej nie będzie mieć wpływu na symulację. Ponadto z uwagi na ułożenie rozjazdów prędkość przejazdu w tym miejscu powinna być ograniczona semaforem do 40km/h.

Rozpoczęty skrypt sterujący ruchem dla Kochanowic jako test generatora skryptów. Powstanie generatora wpływa również na pozostałe skrypty, np. zmienione zostały kody ruchu dla torów stacyjnych: obecnie 1 i 2 oznaczają przeloty zgodne z kierunkiem kilometrażu linii, wjazd ma kod 6 (wcześniej 1), wyjazd — 7 (wcześniej 2). Zmiana ma na celu ujednolicenie znaczenia kodów 1 i 2, które dla głowic i blokad liniowych były powiązane z kierunkiem kilometrażu.

 • Ze skryptów instalacyjnych została usunięta weryfikacja obecności plików istniejących w paczce MaSzyna 17.07. Jest to pierwszy etap przebazowania na tę paczkę, opóźniony między innymi ze względu na awarię sprzętową. Skrypty instalacyjne obecnie pobierają linia61-f1707.7z jako paczkę bazową.

Zmiany względem MaSzyna 17.07 (bazowa 16.08)

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08. Mogą być one używane również z wersją MaSzyna 17.07.

2017-05-28

Wskaźniki W4 uzupełnione o zalecane odległości zatrzymania w pierwszym parametrze liczbowym eventu (ujemne: pozycja czoła od końca peronu, zwykle przed przejściami w poziomie torów; dodatnie: środek składu od końca peronu, zwykle przy wiacie albo przejściu nadziemnym czy podziemnym). Wskaźnik w Herbach Starych na torze 2 (z semaforem C) ma teraz testowo liczbę ujemną jako długość peronu (oznaczającą zakres zatrzymania dla odpowiednio krótkich pociągów). Wprowadzone zmiany będą służyły do sprawdzenia reakcji AI na zalecane pozycje zatrzymania.

Lubliniec: przesunięte filary wiaduktu pomiędzy torami 2 i 4, zmienione nieprawidłowe wysięgniki na bramkach.

Korekty nazewnictwa blokad liniowych Kalina – Herby – Liswarta.

 • Na bazie tej wersji powstała kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1705.7z – 5.0MB). Powstanie paczki jest związane z dużą skalą zmian w eventach sterujących rozjazdami. Pliki napędów dla rozjazdów mają tylko eventy z dwukropkami (nie dotyczy napędów Benka, które mają obie wersje eventów).
 • Również na bazie tej wersji powstała paczka linia61-f1707.7z – 1.15MB. Nie zawiera ona plików, które zostały dołączone do wydania MaSzyna 17.07. Jest ona bazą kolejnych paczek ze zmianami.

2017-05-14

Przeliczona wysokość zieleni korektorem Mariusza.

Poprawiona nieciągłość toru 5 w Lublińcu.

2017-05-11

W misji "l61+l144_tlk" poprawiony przejazd przez Pludry. Dotychczas możliwość przejazdu była sprawdzana dwukrotnie i nietrafienie w czas przejazdu pociągu z przeciwka mogło się skończyć brakiem wjazdu do Pluder. Obecnie sprawdzanie jest wykonywane do skutku. Przy okazji poprawiona obsługa przejazdów — misja została pominięta przy zmianie nazewnictwa przejazdów.

Przesunięta roślinność na odcinku Blachownia – Herby (do przeliczenia została wysokość).

W misji "regio" nie zapala się wyjazd na Wyczerpy na starcie.

Wszystkie eventy rozjazdów w misjach oraz skryptach sterujących stacjami zostały wymienione na wersję z dwukropkiem.

Przerobiona obsługa przejazdów znajdujących się w głowicach, w Stradomiu, Gnaszynie, Blachowni, Liswarcie, Lisowie i Jawornicy. Zamykanie i otwieranie wykonuje skrypt sterujący ruchem. Usunięta obsługa tych przejazdów z misji oraz plików z torami.

Naprawiona blokada liniowa na łącznicy 700 (Częstochowa Osobowa – Stradom). Wyjazd z toru 5 w Stradomiu uwzględnia już tę blokadę.

Wjazd na tor 5 w Stradomiu przy pomocy skryptu sterującego — testowany na misji "pośpieszny". Z kolei pociąg 5518 po otrzymaniu nowego rozkładu 46035 przejeżdża już przez Stradom.

Zmiany względem MaSzyna 16.08

Bazową wersją symulatora do wprowadzonych zmian była paczka całościowa MaSzyna 15.04 z paczem MaSzyna 16.08. Pliki ostatniej z poniższych paczek zostały dołączone do wersji MaSzyna 17.07, po czym dokonano jeszcze poprawek w niektórych plikach.

2017-04-20

W Blachowni, Liswarcie, Lisowie i Jawornicy przejazdy znajdujące się w głowicy powinny się otwierać po zwolnieniu jej przez skład. Gnaszyn będzie poprawiony w kolejnej paczce. Skrypty sterujące dla Stradomia nie są jeszcze używane we wszystkich misjach. Dla Herbów Starych, Kochanowic i Lublińca skrypty jeszcze nie powstały, więc tam obsługa przejazdów jest jak pierwotnie w misjach, albo może być zepsuta.

Kochanowice: skorygowana nierówność toru na zachodniej głowicy. Przy okazji wymienione szablony rozjazdów.

Blachownia: korekta położenia rozjazdów na wschodniej głowicy. Głowica ta nie miała zaktualizowanych szablonów wszystkich rozjazdów i zauważalne było nierówne ułożenie toru skośnego. Do poprawnego stanu doprowadzony kozioł przy peronach.

Poprawiona dziura w przewodzie jezdnym w Częstochowie Osobowej. Dziura powstała przy obniżaniu sieci pod przejściem ponad torami.

W misji "regio" rozszerzona obsługa jazd pociągów pomiędzy Lisowem i Liswartą — dodatkowe przebiegi w skryptach sterujących. Uruchomiony przebieg wyjazdowy z toru 5 w Stradomiu pozwala drugiemu EZT z Częstochowy (5512 z rozkładem 46035) dojechać do Herbów Starych albo Lisowa (zależnie od wylosowanego wariantu). Dalsza jazda jest blokowana przez składy ozdobne, dla których nie zostały ustalone trasy ruchu.

Użycie skryptu sterującego dla Jawornicy w kilku pominiętych przypadkach (misje "osobowy3", "regio", "towarowy2" — jazda od semafora B).

2017-04-17

W Herbach Nowych usunięty słup z naprężaczem, który znajdował się na torach oraz dodana brakująca bramka. Nadal sieć trakcyjna tam wymaga dalszej pracy.

Pliki napędów do rozjazdów Benka wzbogacone o eventy z dwukropkami oraz puste eventy :forced+ i :forced-. Od tej pory sterowanie rozjazdami będzie realizowane poprzez eventy z dwukropkami, a eventy bez dwukropków będą sukcesywnie usuwane z plików sterowania rozjazdami.

W misji "towarowy1" przywrócony samochód na przejeździe w Herbach Starych, który się zagubił przy przeliczaniu współrzędnych. Przy okazji start pociągu przesunięty przed semafor wjazdowy do Herbów Nowych (na ile pozwalała obecność sieci trakcyjnej) i o parę minut cofnięty czas. Dodany odczyt W4 w Stradomiu oraz poprawiony rozkład ze Stradomia (usunięte zatrzymania na W4).

Ustawione tekstury dla rozjazdów, które wcześniej miały stałą teksturę.

Wyregulowana nierówność torów na szlaku pomiędzy Lisowem a Kochanowicami (w okolicy rezonatorów SHP semaforów wjazdowych do Kochanowic).

Napęd rozjazdu 8 w Jawornicy przełożony na lewą stronę. Będąc po prawej kolidował z torami.

 • Na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1704.7z – 5.15MB). Powstanie paczki jest związane z dużą skalą zmian w podsypkach rozjazdów oraz usunięciami i przemieszczeniami plików.
 • Wersja dodana do pacza MaSzyna 17.07.

2017-04-16

Zawartość plików linia61/regio/l61_lasy.scm oraz linia61/regio/l61_trawa.scm została dołączona do pliku linia61/l61_elementy.scm. Plik ten będzie następnie dzielony geograficznie podczas wydzielania komórek. Będzie też łatwiej edytować, ponieważ wszystkie obiekty zieleni są teraz w jednym pliku.

Pliki z podkatalogów linia61/l61_tlk/ oraz linia61/l61+l144_tlk/ zostały przeniesione do podkatalogu linia61/. Tym samym podkatalogi te przestały być potrzebne. Nazwa pliku linia61/l61_towarowy1_hn.scm została zmieniona na linia61/l61_towarowy1.ctr. Plik ten, podobnie jak kilka innych, zawierał kiedyś sklonowane tory, a po ich wydzieleniu zawiera tylko eventy misji oraz dźwięki. Dotychczas roszady w plikach nie były wykonywane, jednak rozdzielenie napędów rozjazdów od podsypek wprowadziło istotne zmiany w plikach i przy okazji można było nieco uporządkować inne pliki.

Naprawione zostały płoty w Herbach Starych i Stradomiu. Uszkodziły się podczas automatycznego przeliczania wysokości trójkątów.

Wymienione perony w Lisowie na położone zgodnie z rzeczywistością (przed remontem). Dodany szeroki peron od strony dworca (zarośnięty). Dworzec przesunięty w bardziej odpowiednie miejsce. Nieco przeorganizowane okoliczne drzewa.

Lisów: do ładu doprowadzona wschodnia głowica oraz północne tory. Dotychczasowy stan związany był z trudnościami w ustaleniu kątów. Korekta potrzebna była do ustawienia wykolejnic, które powinny być uwzględnione w sterowaniu.

Dla semafora K w Gnaszynie zmieniona prędkość sygnału Sz na 40km/h. Semafor ten, podobnie jak semafor D w Blachowni, musi być uzależniony warunkowo — wyjazd na lewy bez uzależnienia.

Przypisane W5 na zachodniej głowicy Gnaszyna. Jednocześnie usunięte zamykanie semafora wjazdowego W (jest wykonywane przez odcinek izolowany) — event został zwolniony na niejawne przypisanie radiostopu, którego zadziałanie zostało tam zgubione.

W misji "osobowy1" podjęta próba wcześniejszego puszczenia EZT z Herbów Starych — powoduje spotkanie z pośpiesznym na pierwszym łuku za Blachownią. Pośpieszny by musiał czekać. Jazda pośpiesznego po torze lewym nie przyśpiesza go znacząco (prędkość w rozkładzie).

Rozpoczęte uruchamianie skryptu sterującego ruchem dla zachodniej głowicy Stradomia. Na początek jazdy na wprost (wyjazd z toru 1, wjazd na tor 2).

Przesunięty i uaktywniony rezonator semafora E w Jawornicy. Musiał zostać pominięty przy przebudowie łuku.

2017-04-12

Zakończony proces wydzielania napędów rozjazdów dla odcinka od Wyczerpów do Lublińca. Odcinek za Lublińcem używa częściowo nadal starych podsypek, co będzie korygowane wraz z przeliczaniem układów torowych i wprowadzaniem profilu pionowego. W związku z konfliktem zawartości plików scenerie mogą nie działać prawidłowo w przypadku wgrania paczki zawierającej pliki rozjazdów wg poprzednich wytycznych.

Zgrubnie zrobiona izolacja torów i głowic w Stradomiu w celu testowania z programem SCS. Szczegóły będą dopracowywane w miarę potrzeby.

W misji "regio" pociąg 5512 z Lublińca nie jest już zatrzymywany przed Herbami Starymi, czeka teraz przy peronie.

Wstawione brakujące kozły w Częstochowie Osobowej.

W związku z dopracowaniem pliku INC kozła drewnianego na całej scenerii zostały przeliczone wygięte tory pod kozłami. Obecnie wymiary kozła zostały ustaryzowane na 10m zasypu od belki oraz 2.9m za nią. Również szerokość kozła została dostosowana do szerokości podsypki. Pozwoli to lepiej organizować przestrzeń i uniknąć kolizji kozłów z innymi obiektami.

 • Na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1703.7z – 5.15MB). Zwiększenie rozmiaru wynika z dodania tekstur wskaźników W28 oraz odwróconej tekstury peronu.

2017-04-03

Poprawki w skryptach sterowania ruchem dla Blachowni, Liswarty i Jawornicy — błędy objawiły się nieprzejezdnością misji "tlk-1" oraz jednego z wariantów "regio".

2017-03-30

Skrypt sterujący ruchem dla Jawornicy.

Skrypt sterujący ruchem dla Liswarty, przygotowany na bazie rozwiązań testowanych dla posterunku odstępowego Grabówek Lachy na scenerii Drawinowo.

Perony zamapwane teksturą per4plytyzielone zostały obrócone, aby mapowanie było zgodne z teksturą per4plyty, która używana jest częściej. Obrócona tekstura będzie w osobnej paczce wraz ze zmienionymi wskaźnikami W28.

W misji "towarowy2" pociąg sieciowy był wpisany do nieodpowiedniej blokady liniowej. Dodany został losowy zjazd do Gnaszyna, jednak algorytm sterowania ruchem nie sprawdza dostępności toru 1 — wyjazd jest nadal na tor 2.

Rozjazdy 41594mm z profilu 2-5-13 mają obecnie eventy przekładające wyłącznie z dwukropkami. Pliki misji zostały dostosowane do tej zmiany (dwa takie rozjazdy są w Herbach Nowych, jeden w Jawornicy, ten w Fosowskich jeszcze nie został wymieniony na nowy szablon).

 • Uwaga! Nie wszystkie misje zostały przetestowane. Przejezdność potwierdzona dla "osobowy3", "towarowy2" oraz "regio". Ostatnia z nich ma wiele losowych wariantów, z których tylko część została sprawdzona.

2017-02-19 (550 pobrań)

W misji "osobowy1" pociąg towarowy stojący przed Gnaszynem nie został dopisany do blokady liniowej CzS2-Gn2 i wjeżdżając do Gnaszyna pozostawiał ją w stanie zajętym (ujemna wartość licznika pojazdów). Pociąg został obecnie przestawiony do Stradomia, aby samodzielnie zajmował tę blokadę i prawidłowo ją zwalniał. (Blokada liniowa zlicza pojazdy znajdujące się pomiędzy semaforami wjazdowymi, ale w przypadku wstawiania składów na szlak trzeba wpisywać ich liczbę do blokady, aby została prawidłowo zwolniona. Ze względu na możliwość edycji składów bezpieczniej jest wstawiać składy na stacjach, gdzie stosowane są odcinki izolowane.)

W misji "towarowy1" dodany został rozkład dla pociągu wyjeżdżającego ze Stradomia. Rozkład przygotował Matz32.

2017-02-05

Do plików INC rozjazdów 27138 dodane definicje eventów rozprucia. Zapewniają one sygnalizację rozprucia do programu SCS, umożliwiają także zweryfikowanie ruchu AI poprzez przeszukanie log.txt na okoliczność ich wystąpienia.

W związku z rozsypaniem się oznakowania poziomego na drogach po utworzeniu odbitych w pionie tekstur DDS z wcześniej przygotowanych TGA, do paczki są dołączone nieodbite tekstury DDS. Chociaż błąd wynika z niezauważonej zmiany w pliku TGA, to rozwiązanie z nieodbitym DDS wydaje się być lepsze niż dopasowywanie ułożenia drogi do tekstury przewidzianej na inną konfigurację.

Wskaźniki zmiany kanału radiowego (W28) obrócone o 180° (dostosowanie do zgodności z innymi sygnałami). Wobec niekompletnego rozwiązania na poziomie paczki całościowej, w scenerii może brakować wskaźników albo mogą nie mieć tekstury. Zostanie to dopracowane w kolejnych wersjach (dodatkowa paczka w skrypcie instalacyjnym).

W misji "regio" usunięta kolizja z towarowym pod Jawornicą dla przypadku jazdy EZT z Lisowa do Kochanowic torem 1. W Blachowni skorygowane prędkości w torach. W "towarowy2" poprawione eventy początkowe.

Wstawiona izolacja zachodniej głowicy w Herbach Starych. W misji "towarowy2" podanie wyjazdu z toru 1 Herbów Starych jest uzależnione od zwolnienia zachodniej głowicy (była zależność czasowa: 6 minut od wjechania na przejazd w Blachowni, co mogło prowadzić do zderzeń).

 • Na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1702.7z – 4.46MB).

2017-01-14

W pliku wyczerpy.scm wymienione rozjazdy na te z profilu 2-5-13. Dodany też brakujący rozjazd, który jakoś wypadł przy przekształceniach.

W rozjazdach profilu 2-5-13 dodane dodatkowe eventy z dwukropkiem pod kątem ujednolicenia sterowania z TD2. Eventy wewnętrzne (zmiana prędkości, animacja zwrotnika) dostały znak podkreślenia z przodu. Eventy animujące zwrotnice nie są wewnętrznymi, ponieważ służą jako potwierdzenie przełożenia zwrotnicy dla sterowania w Rainsted.

Dodane zamykanie semafora H w Lublińcu. Dotychczas działało tylko w misji "lotos". Docelowo zamykanie semaforów będzie wykonywane przez zajętość głowicy.

Poprawione ustawienie sygnalizatorów D, E, ISpD oraz ISpE w Jawornicy. Cofnięty wskaźnik R3 przed semafor E. Dodana budka dróżnika przy przejeździe.

Korekcje załomów profilu w okolicy Gnaszyna. Wcześniej łuki pionowe na odcinkach prostych były eksportowane z błędnie wyzerowanymi wektorami kontrolnymi.

2017-01-07 (bez skryptu instalacyjnego)

W Gnaszynie na torach bocznych dodane dwie podziemne tarcze manewrowe Tm13 i Tm15. Zmiana związana z testami generatora skryptów sterujących ruchem, który w początkowej fazie rozwoju będzie wymagał pełnej sygnalizacji. Dla uproszczenia usunięte odrębne izolacje Gn_Ig15 oraz Gn_Ig25 (zastąpione odpowiednio przez Gn_Ig11 oraz Gn_Ig21).

Skorygowany rozkład pociągu 5512 w misji "regio". Dotychczasowy rozkład był wzięty z nieodpowiedniego okresu (początek roku 2011, od marca wyjazd z Lublińca był 6 minut wcześniej — 5:29). Zepsuje to mijankę pociągów w Herbach Starych. Normalnie by się minęły na szlaku między Blachownią a Herbami, ale ze względu na zablokowany tor któryś będzie musiał czekać. Można by też urozmaicić misję poprzez dodanie opcji usuwania blokującego pociągu towarowego.

2017-01-03

Poprawione przypisanie W4 w Kochanowicach oraz literówka w przebiegu torem 4 w Blachowni, z których korzystały niektóre warianty misji "regio". Warianty te nie wylosowały się we wcześniejszych testach i ich nieprawidłowe działanie nie było wykryte.

 • Na bazie tej wersji utworzona została kolejna wersja stabilna (duża paczka linia61-f1701.7z – 4.21MB).

2017-01-02

Pewna liczba obiektów sieci trakcyjnej przeniesiona z pliku wyczerpy.scm do czestochowa.scm. Dzięki temu Częstochowa Osobowa będzie mieć więcej sieci trakcyjnej również w przypadku niedołączenia dalszych torów od północnej strony.

Wymiana niektórych wysięgników w Lublińcu na bardziej stosowne.

Dodane odcinki izolowane w Kochanowicach: tory stacyjne i półgłowice. Zaczęte w Częstochowie Osobowej (tory 15, 17 i 19). Skorygowany numer semafora: był CzO_F11, powinien być CzO_F15.

W misji "regio" uruchomiony drugi pociąg do prowadzenia: 5512 z Lublińca (5:35) do Częstochowy Osobowej (dotychczas stojący pod semaforem X, analogicznie jak kiedyś początek w "osobowy2"). Do Herbów Starych wjeżdża zamiast pociągu "ic", który teraz jest przestawiony pod semafor Z w Lublińcu i będzie jechał jako TLK 61112. Składy dekoracyjne zostały przesunięte tak, żeby nie przeszkadzały i wyjeżdżały na swoje pierwotne pozycje po przepuszczeniu pociągu 5512 z Lublińca. Wyszło to jak na razie całkiem dobrze, jedynie w Częstochowie Osobowej zrobiła się kolejka składów dotychczas mijanych, których dalsze losy nie były dotąd istotne. Trzeba je jakoś rozparcelować. Również do rozwiązania będzie kwesta zwolnienia toru dla TLK 61112 oraz powrotnego 5514 ze względu na dwa składy ozdobne, które utykają w Liswarcie i Lisowie.

Zmiany w 2016 roku

Opis zmian w 2016 roku został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Herby Nowe przesunięte 300m na południe, dopasowanie południowej części do mapy
 • Przeliczenie odcinka Stradom – Herby do zgodności z mapą
 • Dostosowanie Herbów Starych do zgodności z mapą
 • Obrotnica w Częstochowie Osobowej
 • Przesunięcie Liswarty o 700m na zachód (do zgodności z mapą)
 • Dostosowanie do mapy odcinka Herby Stare – Liswarta oraz okolicznych łącznic
 • Wprowadzony profil pionowy od Stradomia do Liswarty
 • Dostosowanie wszystkich wskaźników do rzeczywistego stanu od Stradomia do Lisowa
 • Zastosowanie terenu NMT-100 na większą skalę (Blachownia - Liswarta)
 • Dopracowany układ torów w Częstochowie Osobowej
 • Dostosowanie Stradomia do mapy
 • Dostosowanie Herbów Nowych do mapy, korekta profili pionowych
 • Tablice kierunkowe dla EZT
 • Korekty układu torowego w Lublińcu
 • Tory "bocznicy złomu" w Herbach
 • Dołączona linia 181 do Wieruszowa z profilem pionowym i siecią trakcyjną
 • Całkowite wyrugowanie rozjazdów 34m od Stradomia do Lublińca (plus Herby Nowe)
 • Skrypty sterujące ruchem oraz blokady liniowe dla Gnaszyna i Blachowni
 • Wyregulowany tor i profil pionowy na odcinku Lubliniec – Lipie Śl.
 • Masowe wprowadzenie łuków pionowych
 • Wymiarowe modele bram i płotów
 • Modele mostów i wytworzenie rzeki w Lisowie
 • Dodanie fragmentu ze scenerii "Kaliska" z pogd. Wyczerpy (linia 1)
 • Skrypt sterujący ruchem dla Lisowa upraszcza dodanie kolejnych pociągów do misji

Zmiany w 2015 roku

Opis zmian w 2015 roku został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Unifikacja klonów odcinka Stradom – Lubliniec, uzupełnienie wskaźników W4
 • Zgrubne dopasowanie skrajnych stacji do mapy (Stradom, Herby Nowe, Lubliniec)
 • Dokładne dopasowanie odcinka Liswarta – Lubliniec do mapy (skrócenie Lisowa i Lublińca po 300m)
 • Profil pionowy na odcinku Liswarta – Lubliniec
 • Unifikacja pozostałych klonów, jeden wspólny Lubliniec, ujednolicenie nazewnictwa SRK
 • Przebudowa topologii Gnaszyna i Blachowni do zgodnej z rzeczywistą
 • Nasypy, bocznica w Kochanowicach, unormowanie rozjazdów krzyżowych
 • Wymiana profili na 2-5-13
 • Uzupełnione rozjazdy w Kalinie
 • Rozpoczęta stacja Częstochowa Osobowa
 • Przebudowana wschodnia głowica Stradomia do stanu bliskiego rzeczywistości


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany w 2016Zmiany w 2015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Realistyczny układ torów
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Unifikacja klonówOdcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016