Sceneria/Linia 61/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ostatnie zmiany w plikach scenerii Linia 61 od Stradomia do Ozimka.

Zmiany względem MaSzyna 20.01

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 20.01. Głównym powodem zmiany paczki bazowej było usunięcie z niej pojazdów, które dotychczas były wstawione na przerabianej scenerii.

 • Jeśli komuś nie odpowiada liczba brył budynków CityGML, to poprzez zakładkę Dodatki w Rainsted można pobrać wersję E3D terenu, która była dołączona do paczki MaSzyna 20.01 (i jest niezmienna od paczki MaSzyna 18.10). W analogiczny sposób można przywrócić teren w wersji 19.07 (ostatnia wg stanu na kwiecień 2020).

W przygotowaniu

Poprawki torów bocznych w Lublińcu.

Wyczerpy: profil pionowy i wstawienie terenu z NMT-100.

Przeniesienie ścian lasów do RSF w celu lepszego dopasowania do terenu oraz przemapowania.


2020-05-28

Składy dostosowane do paczki MaSzyna 20.04, poza tym korekta drzew oraz mapowania wody — zmiany dostarczył @Stele.

W kilku miejscach poprawione zawieszenie sieci trakcyjnej (Herby Stare, łuki za Gnaszynem i za Blachownią, linia 131).

W Lisowie podzielony tor przy semaforze R i zrobiony odcinek izolowany Lis_ItR pod kątem wykonania manewrów w misji "towarowy2" za pomocą skryptu sterującego stacją. W skrypcie sterującym dla Lisowa wymienione kody wjazdu/wyjazdu z pierwotnych 1/2 na obecnie używane 6/7.

W misji "towarowy1" ustawiany był przebieg wjazdowy na tor zajęty wagonami do zabrania. Zostało to naprawione.

W misji "tlk38501" był problem z wyjazdem z Wielunia Dąbrowy. Błędnie działający przebieg został naprawiony.

W misji "osobowy1" uruchomiony wyjazd pociągu 46035 ze Stradomia wraz z możliwością dojazdu pod Lisów. Jednak ponieważ przejazd do Ozimka nie wprowadza dodatkowej jakości (jest już w innych scenariuszach), a dodatkowo w kontekście roku 2003 trzeba by zrekonstruować WOS oraz sygnalizację, jak również dokleić zachodnią część torów, pociąg raczej zostanie usunięty z listy możliwych do wybrania. Przy okazji poprawione skrypty sterujące dla Stradomia i Herbów Starych (co przyda się do innych misji). W Herbach Starych losowanie toru (1 albo 4) zamienione na rozpoznawanie stacji docelowej składu.

W misji "tlk-1" poprawiona nazwa tarczy manewrowej w Lublińcu. Wcześniejsza, robocza jej nazwa była Tm22 i została zmieniona na Tm28 (taka nazwa jest po modernizacji stacji). Wyjazd w stronę Kędzierzyna wymaga uruchomienia próby hamulca przez [Shift]+[1] — teraz semafor zostanie podany niezależnie od tego.

2020-04-17

W misji "osobowy1" poprawiona godzina startowa na 6:45, ponieważ podczas aktualizacji składów zmieniła się na późniejszą (używaną, gdy nie było jeszcze jazdy EZT z Kępna). Przy okazji zostały zmienione ustawienia ukrycia pozostałych składów.

2020-03-07

W Lublińcu podziemna tarcza manewrowa Tm2 przesunięta bliżej ukresu, aby również czteroczłonowy skład EZT mógł manewrować w misji "osobowy3". Problem jest w działaniu AI, które nie dojeżdża do wskaźnika W5 (staje 8 metrów przed), a jednocześnie nie widzi z tyłu tarczy podającej Ms2. Do poprawienia jest ewentualnie pomiar długości toru wyciągowego, porównanie go z długością składu i wpływ na punkt zatrzymania. Trzeba by również określić, co się powinno stać, jeśli skład jest dłuższy niż tor wyciągowy — taka sytuacja się powinna co najmniej logować jako błąd scenariusza, opcjonalnie powinien się wykonywać odpowiedni event ze skryptu sterującego stacją, który by np. umożliwił rezerwację szlaku wraz z podaniem rozkazu szczególnego na wyjazd do określonego kilometra i następnie powrót z pominięciem semafora wjazdowego.

Przywrócony plik l61+l144_pospieszny.scn z paczki MaSzyna 20.01, ponieważ był nadpisywany starszym i przez to składy nie uwzględniały usunięcia taboru.

2020-02-26

Dalsze poprawki i uzupełnienia plików w zakresie składów.

 • Ze względu na modyfikacje wielu plików utworzone jest osobne archiwum (duża paczka linia61-f2002.7z – 5.26MB). Nie jest ono uznane za wersję stabilną, ponieważ nie zostały przetestowane wszystkie misje.
 • Przetestowane misje: "osobowy3", "pospieszny" — brak tekstur wagonów pasażerskich.

2020-02-06

Składy zostały skopiowane z plików dołączonych do paczki MaSzyna 20.01 (tam jest wersja Linii 61 z połowy grudnia 2018). W miarę możliwości zostały również zaktualizowane numery kanałów radiowych przypisanych do dźwięków radia. Zmiany nie były testowane z powodu braku czasu, który można by na to przeznaczyć.

Wcześniejsze zmiany

Wcześniejsze paczki ze scenerią bazowały na wcześniejszych paczkach całościowych. Wprowadzane w nich zmiany nie zawsze były sensowne, np. przenoszono dźwięki do innych podkatalogów, usuwano tabor — bez zadbania o mechanizmy wstecznej zgodności (lista przeniesionych plików, lista wymiany taboru).

Zmiany w latach 2017÷2019

Opis zmian w latach 2017 do 2019 został wydzielony na osobną stronę. Zmiany zostały posegregowane wg paczek bazowych zamiast wg lat. Wraz z opublikowaniem paczki MaSzyna 20.01 pojawiła się możliwość przejścia na nową paczkę z początkiem roku.

Zmiany w 2016 roku

Opis zmian w 2016 roku został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Herby Nowe przesunięte 300m na południe, dopasowanie południowej części do mapy
 • Przeliczenie odcinka Stradom – Herby do zgodności z mapą
 • Dostosowanie Herbów Starych do zgodności z mapą
 • Obrotnica w Częstochowie Osobowej
 • Przesunięcie Liswarty o 700m na zachód (do zgodności z mapą)
 • Dostosowanie do mapy odcinka Herby Stare – Liswarta oraz okolicznych łącznic
 • Wprowadzony profil pionowy od Stradomia do Liswarty
 • Dostosowanie wszystkich wskaźników do rzeczywistego stanu od Stradomia do Lisowa
 • Zastosowanie terenu NMT-100 na większą skalę (Blachownia - Liswarta)
 • Dopracowany układ torów w Częstochowie Osobowej
 • Dostosowanie Stradomia do mapy
 • Dostosowanie Herbów Nowych do mapy, korekta profili pionowych
 • Tablice kierunkowe dla EZT
 • Korekty układu torowego w Lublińcu
 • Tory "bocznicy złomu" w Herbach
 • Dołączona linia 181 do Wieruszowa z profilem pionowym i siecią trakcyjną
 • Całkowite wyrugowanie rozjazdów 34m od Stradomia do Lublińca (plus Herby Nowe)
 • Skrypty sterujące ruchem oraz blokady liniowe dla Gnaszyna i Blachowni
 • Wyregulowany tor i profil pionowy na odcinku Lubliniec – Lipie Śl.
 • Masowe wprowadzenie łuków pionowych
 • Wymiarowe modele bram i płotów
 • Modele mostów i wytworzenie rzeki w Lisowie
 • Dodanie fragmentu ze scenerii "Kaliska" z pogd. Wyczerpy (linia 1)
 • Skrypt sterujący ruchem dla Lisowa upraszcza dodanie kolejnych pociągów do misji

Zmiany w 2015 roku

Opis zmian w 2015 roku został wydzielony na osobną stronę.

W skrócie ważniejsze etapy (kolejność chronologiczna):

 • Unifikacja klonów odcinka Stradom – Lubliniec, uzupełnienie wskaźników W4
 • Zgrubne dopasowanie skrajnych stacji do mapy (Stradom, Herby Nowe, Lubliniec)
 • Dokładne dopasowanie odcinka Liswarta – Lubliniec do mapy (skrócenie Lisowa i Lublińca po 300m)
 • Profil pionowy na odcinku Liswarta – Lubliniec
 • Unifikacja pozostałych klonów, jeden wspólny Lubliniec, ujednolicenie nazewnictwa SRK
 • Przebudowa topologii Gnaszyna i Blachowni do zgodnej z rzeczywistą
 • Nasypy, bocznica w Kochanowicach, unormowanie rozjazdów krzyżowych
 • Wymiana profili na 2-5-13
 • Uzupełnione rozjazdy w Kalinie
 • Rozpoczęta stacja Częstochowa Osobowa
 • Przebudowana wschodnia głowica Stradomia do stanu bliskiego rzeczywistości


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmiany
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmiany
Suwałki Realistyczny układ torów
Szczecin Realistyczny układ torów
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016
Teren NMT-100Budynki CityGML
Formatowanie SCNUnifikacja klonów
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane