Sceneria/Tarnowskie Góry/Zmiany

Z Rainsted
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Większość torów została ułożona przed końcem 2017 roku, jednak z powodu braku niwelet i niedokończenia wyjazdów z Lublińca nie nadawało się to do użycia. Z przyczyn organizacyjnych nie udało się uruchomić dodatkowych odcinków przed rokiem 2020.

Zmiany względem MaSzyna 23.04

Paczki są do pobrania pod adresem rainsted.com/warsztat/MaSzyna_23.04/.

W przygotowaniu

Krupski Młyn: skrypt sterujący dla łącznicy 684 (Borowiany – Krupski Młyn).

BYT.RSF: test przejazdu torem 1 LK131 (wyjazd z Katowic).

BYT.RSF: uzupełnienie sieci trakcyjnej nad torem 1 LK131.

Paczka linia61-f2407.7z

 • Paczka jest nakładką na linia61-f2312.7z i wcześniejsze paczki, zawiera tylko zmienione pliki.

TG_3668.RSF (559h40m4s): uruchomiona przejezdność do granicy komórki Ostrowa Wielkopolskiego.

W scenariuszu "linia61_towarowy3" można IR38121 dojechać do Kępna, aczkolwiek jadąc wg prędkości w torach jest opóźnienie 2 minuty w Kluczborku i około 20 w Kępnie. Skrypt sterujący dla Bąkowa skorygowany o obsługę rozjazdu krzyżowego od strony Olesna. Tory za Kępnem są częściowo przejezdne i wymagają dalszych prac.

Fosowskie: korekta izolacji w torze 2, niepełna izolacja powodowała zablokowanie wyjazdu EZT do Tarnowskich Gór w misji "l61+l144_osobowy".

TG_3617.RSF (553h10m32s): uzupełniona sygnalizacja, znaczne zmniejszenie liczby błędnych styczności torów, odtworzone niwelety po uszkodzeniu pliku RSF. Sprawdzona i poprawiona przejezdność od Tarnowskich Gór przez Kalety do Lublińca oraz przez Tworóg do Fosowskich.

Paczka linia61-f2312.7z

 • Paczka jest nakładką na paczki linia61-f2305.7z i linia61-f2307.7z, zawiera tylko zmienione pliki.

TG_3506.RSF (497h26m21s): aktualizacja komórek Krzywizna oraz Kostów (uzupełniona sygnalizacja, poprawki), a także Zawadzkie (zmiana profilu podsypki). Przygotowane tory dojazdowe do Ostrowa Wielkopolskiego.

Paczka linia61-f2307.7z

 • Paczka jest nakładką na paczkę linia61-f2305.7z.

W scenariuszu "linia61_osobowy1" uruchomiony przejazd pociągu 54503 (Hel – Katowice, 2003 rok) na odcinku od Białej Pajęczańskiej do Częstochowy Osobowej (i dalej do Tarnowskich Gór). Prowadzenie tego pociągu ma obecnie większy sens, niż wcześniejsza możliwość długiego oczekiwania na wyjazd w Częstochowie Osobowej.

Paczka linia61-f2305.7z

 • Paczka zbiorcza z poprawkami. Nie wymaga wypakowania wcześniejszych paczek.

Przetestowana została większość misji, wprowadzone są drobne zmiany naprawiające zauważone błędy w zakresie braku przejezdności.

Zmiany względem MaSzyna 21.04

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 21.04. Paczki są do pobrania pod adresem rainsted.com/warsztat/MaSzyna_21.04/.

Paczka linia61-230427.7z

 • Paczka zawiera aktualizacje infrastruktury pomiędzy Katowicami a Kluczborkiem oraz wstępne połączenie Kluczborka i Kępna. Jest nakładką na wcześniejsze paczki, począwszy od linia61-f2208.7z oraz linia61-f2301.7z.

LK143: ulepszenie misji na odcinku Lubliniec – Kluczbork (rozkłady, uzupełnienie W4, skrypty sterujące stacjami). W Lublińcu zmienione działanie blokad liniowych dla linii 143.

TG_3477.RSF (467h31m19s): przekopiowana niweleta LK272 w okolicy stacji Kępno. Celem jest uruchomienie przejezdności na trasie Kluczbork – Kępno.

Wygenerowane skrypty sterujące od Lublińca do Kluczborka. W Lublińcu zmienione działanie blokady liniowej do stacji Ciasna — wstawiona izolacja o strukturze używanej do SBL, ale semafor odstępowy będzie uruchamiany skryptem sterującym Lublińca.

Poprawione połączenie komórek Katowice — Ruda (współrzędne nie były dokładnie na siatce, a różnice skutkowały błędami łączenia torów).

Przygotowane rozkłady dla trasy Katowice — Kalety — Kluczbork (konwersja z danych programu Timegraph).

Paczka gliwice-230327.7z

Uruchomiony przejazd pociągu IR38121 (z Krakowa do Szczecina) na trasie z Katowic (8:00) przez Gliwice (8:39), Lubliniec (9:48) do Kluczborka (10:32). Są braki w sieci trakcyjnej i sygnalizacji, również kilometraż niwelet i profil pionowy wymagają dalszej weryfikacji.

BYT_3176.RSF (269h52m53s): uruchomiona przejezdność torów na trasie Katowice – Gliwice – Lubliniec.

Paczka lk131-230322.7z

Utworzona misja testowa "!linia61_osobowy1c" na podstawie "linia61_osobowy1a", w której pociąg 84507 znajduje się w Tarnowskich Górach (9:28). Dojechać można nim do Katowic, a stacje są obsługiwane skryptami sterującymi (oprócz Tarnowskich Gór oraz Katowic, a także posterunków odgałęźnych Bytom Północny i Katowice Towarowe C). Utworzony plik sterujący linia61/l61_osobowy1a.ctr, w którym będzie obsługa linii 131 na potrzeby misji "linia61_osobowy1a".

Przygotowane i przetestowane (jazda torem 2) skrypty sterujące:

 • Chorzów Batory (ChB): tylko tory It3, It4 (plus przelot It8)
 • Chorzów Miasto (ChM): tylko tory It1, It2
 • Chorzów Stary (ChS): tylko tory It1, It2
 • Bytom (Btm): tylko tory It5, It7
 • Bytom Karb (BtK): tylko tory It1, It2
 • Bytom Północny (BtP) — zawiera tylko blokady liniowe, bo generator nie obsługuje posterunków odgałęźnych
 • Radzionków (Rkw): tylko tory It1, It2
 • Nakło Śląskie (NkS): tylko tory It1, It2

BYT_3156.RSF (265h49m47s): uzupełnione rozjazdy oraz semafory na stacjach, dla których generowane są skrypty sterujące.

BYT.RSF: dodane izolacje torów głównych zasadniczych (w ramach testu nowego algorytmu ich dodawania).

BYT.RSF: przygotowane blokady liniowe od Katowic do Tarnowskich Gór pod kątem generowania skryptów sterujących stacjami. Blokady zostały wstawione nowym algorytmem w ramach testowania tego algorytmu.

Paczka linia61-f2301.7z

 • Paczka jest zbiorem zmian z ostatnich miesięcy i jest nakładką na paczkę linia61-f2208.7z — będzie bazą odniesienia dla dalszych zmian.

Tarnowskie Góry: naprawiona nierówność w torach na południe od stacji. W misji linia61_osobowy1a można przejechać od Częstochowy do Katowic pociągiem 84507 (około 2.5h jazdy). Nie ma poważnych błędów w torach, sieć trakcyjna wydaje się być prawidłowa, w kilku miejscach widoczne są błędy w ustawieniu słupów.

Kluczbork: zaktualizowana sieć trakcyjna i sygnalizacja LK143 do pliku TG_3440.RSF (442h12m24s). Przejezdna jest misja "linia61_towarowy3", aczkolwiek przed Kluczborkiem może dojść do zakorkowania ze względu na braki W4 (ograniczone możliwości zaparkowania EZT) oraz uproszczony system sterowania (brak blokad liniowych). Z Kluczborka da się wrócić EZT 64936 do Lublińca (mogą być pojedyncze S1 po drodze, brakuje też W4, ale uzupełniona jest sieć trakcyjna).

W południowym pliku wstawione brakujące niwelety LK137, LK135, LK132 LK152. Niwelety wymagają kalibracji przy użyciu tabliczek na słupach, z widocznymi przesunięciami (BYT_3075.RSF, 255h21m41s).

Naprawiona niedoskonałość torów w okolicy 22.5km na LK131.

Paczka linia61-230105.7z

W misji "l61+l144_osobowy" nierealistyczna sytuacja w Fosowskich zamieniona na mijankę z pociągiem 64424, jadącym do Tarnowskich Gór. Pociąg 61106 przestawiony za Ozimek, jako przygotowanie do mijanki w Ozimku około 16:30. Misja ma być używana do testowania ruchu na linii 144.

2022

Bazową wersją symulatora dla poniższych paczek jest MaSzyna 21.04. Paczki są do pobrania pod adresem rainsted.com/warsztat/MaSzyna_21.04/.

Ze względu na duży zakres zmian w Linii 61 (przeliczenie obiektów od Lublińca do Ozimka, powiększenie scenerii) zmiany nie były testowane na paczce MaSzyna 22.03, aby uniknąć źródła potencjalnych błędów w postaci zmiany paczki bazowej. Np. od paczki MaSzyna 21.04 zauważalne są zmiany w działaniu AI, jak start w trybie manewrowym, gdzie wcześniej uruchamiany był tryb pociągowy, automatyczny zjazd pociągu sieciowego, który na wcześniejszych paczkach stał na szlaku aż do podania mu odpowiedniej komendy, kolizje samochodów powodujące ich zatrzymanie. Dla paczki MaSzyna 22.03 trzeba by najpierw ustalić, co ewentualnie może działać inaczej, a przy tym mieć pewność, że misje przebiegają poprawnie na jakiejś paczce wraz z listą znanych problemów.

Paczka linia61-221231.7z

Uzupełnione pozycje w rozkładach pociągów 64938 (Kluczbork – Katowice) i 46935 (Katowice – Kluczbork).

Kalety oraz Tarnowskie Góry: pliki SCM infrastruktury zsynchronizowane z TG_3433.RSF (436h32m52s). Wymienione są tekstury podsypki, uzupełniona sygnalizacja i sieć trakcyjna oraz dodane izolacje. Przetestowana przejezdność misji "!linia61_osobowy1a", "l61+l144_towarowy", "linia61_towarowy4", "linia61_towarowy3", "linia61_osobowy1".

Paczka !linia61-221013.7z

 • Paczka zawiera misję roboczą "!linia61_osobowy1a", w której można przejechać pośpiesznym 84507 z Częstochowy Osobowej przez Herby Stare do Katowic (rozkład z 2003 roku). Paczka jest nakładką na paczkę linia61-f2208.7z, którą należy wypakować w pierwszej kolejności.

Uruchomiona przejezdność pod siecią trakcyjną (jednym torem) z Tarnowskich Gór do Katowic (BYT_3065.RSF, 253h12m49s).

Wydzielone komórki BYT oraz RDA w celu uruchomienia przejezdności od Katowic do Tarnowskich Gór. Granice i środki komórek są tymczasowe i mogą ulec zmianie w przyszłości, po przyjrzeniu się miejscom łączenia. Po przetestowaniu przejezdności TLK z rozkładem z 2011, planowane jest uruchomienie jazd rozkładowych z 2007 roku.

Ułożone niwelety LK137 i LK131 od okolicy Katowic do Tarnowskich Gór.

Paczka linia61-f2208.7z

 • Paczka zastępuje paczkę linia61-f2206.7z. Jest jedynie złożeniem ostatnich zmian, ponieważ nie zgłoszono problemów z działaniem misji.

Paczka linia61-220725.7z

 • Paczka jest nakładką na paczki linia61-f2206.7z, linia61-220718.7z, które należy wypakować w pierwszej kolejności.

Tory na południe od Tarnowskich Gór (bez niwelety) zostały edytorem SCM podniesione o 10m, na wysokość 300.3109 (podstawa szyny). Miało to umożliwić prowizoryczny przejazd do Katowic, zanim zostaną dopracowane niwelety (ale nie zostało wykorzystane).

Z przyczyn organizacyjnych sceneria została rozdzielona na dwa pliki RSF, które będą rozwijane niezależnie. Udostępnione dotychczas komórki (LK143, LK144, Kalety, Tarnowskie Góry) będą w jednym RSF — obecnie TG_3271.RSF (261h16m42s), a pozostałe (południowe) w drugim. Moment rozdzielenia w zarejestrowanym czasie pracy edytora: 202h25m13s (czas ten jest doliczony do obu plików, nie odpowiada on rzeczywistemu nakładowi pracy, ponieważ mechanizm zliczania czasu został uruchomiony w 2017, a ponadto jest zaniżony, aby nie doliczać przerw).

Paczka linia61-220718.7z

 • Paczka zastępuje poprzednią paczkę linia61-220709.7z i jest nakładką na linia61-f2206.7z.

LK131: poprawiony przejazd torem 2 od Kaliny przez Kalety do Tarnowskich Gór, test na misji "!linia61_osobowy1a" (względem "linia61_osobowy1" zmieniona godzina startowa oraz pozycje składów).

W misji "linia61_osobowy1" dodane zostały Kalety i Tarnowskie Góry, a pociąg 521 wyjeżdża teraz z Tarnowskich Gór (6:54). Tor jest przejezdny pod siecią trakcyjną, aczkolwiek działa to prowizorycznie (do Kalet po lewym). Dla stacji Krzepice dodany skrypt sterujący, obsługujący krzyżowanie pociągów.

Paczka linia61-220709.7z

 • Nakładka na paczkę linia61-f2206.7z.

Fosowskie: skrócone tory od południowej strony (LK144 w kierunku na Zawadzkie). Było to już zrobione wcześniej, łącznie z testem przejezdności, ale zaginęło albo uszkodziło się podczas wprowadzania poprawek.

Paczka linia61-f2206.7z

 • Zastępuje wcześniejszą linia61-f2202.7z i będzie bazą do kolejnych poprawek.

Lubliniec – Kluczbork: poprawiony eksport komórek (były pomieszane izolacje oraz powiązania sygnalizatorów).

Krupski Młyn: "linia61_towarowy4" przejazd pociągu 59483, który według rozkładu z 2007 roku zjeżdża z LK152 na LK144 (01:36) — jako chyba jedyny. Start pociągu w Herbach Nowych o 00:44, a dojazd do Tarnowskich Gór o 02:25.

Krupski Młyn: przygotowany w 2020 teren i ściany lasu przeliczone przy użyciu niwelety. Do LK152 w miarę pasuje, dla torów LK144 zrobione wstępne korekty.

Krupski Młyn: dodanie profilu pionowego na LK152. W okolicy łącznicy Borowiany – Krupski Młyn wprowadzone korekty profili, dopasowujące tory do wysokości odczytanych na okolicznych przejazdach. Profile można uznać za wiarygodne pomiędzy skrzyżowaniem LK144 z LK152 a Lublińcem i Fosowskimi. Wysokości szlaków na południe i wschód wymagają jeszcze dopracowania ze względu na wykrytą różnicę około 1m w Tarnowskich Górach.

Krupski Młyn: dodany profil pionowy na LK144. Uruchomiony prowizoryczny wjazd do Fosowskich od południa, wymaga jeszcze uzupełnienia około 4km sieci trakcyjnej i korekt terenu.

Krupski Młyn: plik SCM z infrastrukturą, wyeksportowany z RSF w 2020 roku i następnie poprawiany na poziomie SCM, został ponownie zsynchronizowany z eksportem z RSF. Po dodaniu niwelet będzie wykonywany bezpośredni eksport infrastruktury. Dla pliku terenu (zawierającego też ściany lasów) planowane jest przeliczenie profilu przy pomocy niwelety LK152 w RSF, a ewentualne poprawki będą wykonywane metodą hybrydową (dodawanie do pliku SCM pojedynczych obiektów wyeksportowanych z RSF, ewentualnie podmiana obiektów na ograniczonym obszarze).

Krupski Młyn: pliki zostały przeniesione do podkatalogu lk144/ ze względu na konwencję przypisywania komórki do linii kolejowej o niższym numerze.

Stacja Fosowskie została przeliczona do zgodności z mapami oraz profilami pionowymi, dzięki temu będzie możliwe uruchomieni fragmentu linii 144 Borowiany – Fosowskie (komórka Krupski Młyn) — około 25km.

Paczka linia61-220412.7z

 • Paczka jest nakładką na poprzednie paczki i zawiera jedynie zmienione pliki.

W misji "linia61_towarowy3" wstawiony pociąg IR 38121 z Krakowa do Szczecina. Będzie można nim przejechać od Droniowiczek do Kluczborka. Dodana obsługa wjazdu do skryptu sterującego stacji Lubliniec.

Lubliniec: uzupełnienie sieci nad torem LK152.

Paczka linia61-220408.7z

 • Paczka jest nakładką na paczki linia61-f2202.7z i linia61-220401.7z, które należy wypakować wcześniej. Paczkę linia61-220321.7z można pominąć, gdyż jej zawartość jest powtórzona w linia61-220401.7z

W misji "l61+l144_towarowy" rezygnacja z wyzwalaczy czasowych na rzecz użycia departuredelay w skryptach sterowania ruchem dla stacji Lubliniec, Pawonków i Fosowskie. Wcześniej nie działało to prawidłowo w Lublińcu z powodu braku W4 w Rusinowicach (nie przewinął się rozkład).

Paczka linia61-220401.7z

 • Paczka testowa, w zasadzie sprawdzane było tylko działanie scenariusza "linia61_towarowy3", który uruchamia kilka pociągów w okolicy Lublińca. Jest nakładką na paczkę linia61-f2202.7z, którą trzeba wypakować wcześniej z nadpisaniem plików.

Uruchomiona prowizorycznie misja "linia61_towarowy3" jako przejazd pociągu 47662 z koksem na trasie od Stradomia (09:25) do Kluczborka (około 11:30). Potencjalnie do wstawienia TLK 61104 i towarowe 54600, 16181, 62460, 83580, 42162, 46361. Opcjonalnie w trakcie jazdy: 46935 (od Kalet, 9:29 w Lublińcu), 38121 (od Toszka, 09:47 w Lublińcu) — jako przejazdy testowe linią 143. Ewentualnie 46935 mógłby startować z Kalet o 08:55 (w Kluczborku 10:20, możliwy powrót pociągiem 64936, o 10:31 z Kluczborka, w Kaletach o 12:00), natomiast na towarowy do Stradomia by się jechało pociągiem 64934, startując pomiędzy Herbami Starymi a Blachownią i dojeżdżając do Stradomia o 09:10 — towarowy 47662 ma przyjechać o 09:22.

Lubliniec: poprawione wysokości wstawienia słupków hektometrowych oraz płyt przejazdowych.

LK143: Pliki SCM wyeksportowane z RSF od razu jako komórki scenerii z przesunięciem o wektor. Jest to przy okazji test tego typu eksportowania.

Paczka linia61-220321.7z

 • Nie wszystkie pliki są dołączone. Na przykład została pominięta trasa z Lublińca na Kluczbork, ponieważ nie udało się dopracować misji na tym odcinku, jak również trzeba jeszcze ustalić środki komórek.

Tarnowskie Góry (LBC_3184.RSF: 245h41m34s): przygotowanie plików SCM. Test przejezdności do Kalet pod siecią trakcyjną (na początek 1 tor z 4).

Kalety: likwidacja stukotu szyn co 25m.

Kalety: rozdzielenie pliku SCM na infrastrukturę oraz teren ze ścianami lasu. Umieszczenie infrastruktury w osobnym pliku ułatwia śledzenie zmian przez SVN.

Tarnowskie Góry: uruchomiony wyjazd spod semafora TG_U409 z możliwością dojazdu do Kalet.

LK143 (LBC_3152.RSF: 239h27m22s): naliczenie kilometrażu i profil pionowy od Lublińca do Kluczborka.

LK143: uruchomienie odcinka Lubliniec – Kluczbork (uzupełnienie sieci trakcyjnej, przejezdność torem 1 pod siecią).

Krupski Młyn (3132): uzupełnione połączenie z Lublińcem. Wyjazd z Lublińca na Krupski Młyn był utworzony prowizorycznie w pliku SCM i nie odpowiadał eksportowi z RSF.

Kalety (3125): naprawione dziury w profilach podtorza. Ich przyczyną były błędy w eksporcie do SCM (w zakresie profili pomijanych).

Obiekty nieobjęte niweletami zostały przesunięte w górę o stałe wartości, co ma usprawnić testy przed wprowadzeniem niwelet. Przede wszystkim ma umożliwić korygowanie sieci trakcyjnej na trasach od Lublińca do Kluczborka i na Krupski Młyn.

LK143 (3121): uzupełniona sieć trakcyjna pomiędzy Kaletami i Lublińcem. Test przejezdności pod drutem wypada pozytywnie.

Kalety: korekta wysokości wstawienia ścian lasu.

Do testów utworzony plik !Tarnowskie.scn, który będzie dołączał Lubliniec oraz obiekty wyeksportowane bezpośrednio z RSF do pliku tarnowskie.scm. Wstępna wersja ma pociągi wstawione w Lublińcu oraz w Kaletach, wykorzystuje przypadkowe rozkłady.

Lubliniec (linia61_3338.RSF): uzupełniona sieć trakcyjna na torach LK143.

Paczka linia61-f2202.7z (3101)

 • Paczka zbiorcza, zawiera najnowsze wersje fragmentów scenerii dołączonych do Linii 61, będą na niej bazowały kolejne paczki z modyfikacjami plików.

Krupski Młyn: ustalony nowy środek dla obiektów w pliku (//$g PUWG1992 474 298), obiekty zostały przeliczone.

LK131: (LBC_3101.RSF: 226h30m32s) uruchomiona przejezdność torem 2 pod siecią trakcyjną od Kaliny do Kalet i kawałek dalej (pociąg 2003r/84507 w zmodyfikowanej misji "osobowy1"). Tor 1 ma punkty nieciągłości oraz braki sieci, uniemożliwiające przejezdność, co będzie poprawiane później — priorytetem było uzyskanie minimalnej funkcjonalności kolejnego kawałka scenerii i dopracowanie edytora w potrzebnym zakresie. Miejsce łączenia na południe od Kalet nie zostało ustalone, będzie to dopracowane w kolejnych wersjach.

LK143: dodany profil pionowy od Kalet do łączenia z Lublińcem. Od strony Lublińca tory wydają się być ciągłe, ale przejezdność nie była testowana. Brakuje około 3km sieci trakcyjnej w plikach Lublińca, również niedokończona jest sieć na północnej głowicy Kalet. Sieć będzie uzupełniana w ramach uruchomienia relacji Kalety – Kluczbork.

Kalety: obiekty w pliku przesunięte o 24km na południe, aby wyśrodkować odcinek w kierunku Lublińca. Stacja Boronów (wraz ze zlikwidowaną już linią 197) będzie tymczasowo w tej samej komórce (choć na jej brzegu), być może kiedyś zostanie wydzielona do osobnych plików. Zmiany związane z Kaletami mogą być publikowane w osobnych paczkach, aby nie powielać dużych plików z Linii 61 — należy taką paczkę wypakować na najnowszą paczkę linia61-*.7z z nadpisaniem plików. Wobec rezygnacji z Rainsted jako startera nie będą aktualizowane skrypty instalacyjne.

2021

W październiku 2021 został dodany w Rainsted konwerter rozkładów jazdy z formatu Hafas, a pliki Lublińca doczekały się wyśrodkowania i uniezależnienia od Linii 61. Przybliża to uruchomienie misji na liniach 131 oraz 143...

2020: wstępne uruchomienie (2143)

Uruchomienie scenerii wymaga dostosowania misji oraz dopracowania szczegółów. Bazą uruchomienia są misje na Linii 61, które będą sukcesywnie wydłużane. Nie da się tego zrobić jednorazowo, dlatego uruchamiane będą poszczególne szlaki.

LK152: Toszek Północ – Lubliniec (Droniowiczki)

Szlak pozwala wydłużyć trasę pociągu TLK z maja 2011 (objazd remontowanego odcinka) oraz towarowego z misji "regio". W czerwcu 2020 dopracowany został wyjazd z Lublińca na Droniowiczki (w zakresie profilu pionowego i podtorza), co pozwala myśleć o wydłużeniu trasy w tę stronę. Pierwsza wersja plików przygotowana metodą hybrydową, czyli po eksporcie z RSF zostały wykonane drobne poprawki edytorem SCM (odcięcie zbędnych obiektów, odwrócenie ścian lasu) oraz tekstowym (np. korekta wysokości sieci trakcyjnej, podniesienie torów linii 144).

 • W czerwcu 2020 szlak doklejony do Lublińca na potrzeby misji "linia61_tlk-1", w której można przejechać od Wyczerpów do Toszka Północ, zmieniając czoło w Lublińcu. Czas trwania misji wydłużył się o dodatkowe pół godziny jazdy (łącznie około 2h). Pliki dołączone do paczki MaSzyna 20.09.

LK131: Kalety — Herby (Kalina)

Mało użyteczny odcinek pod względem misji, pozwoli wydłużyć na południe relacje z linii 181, omijające linię 61. Próbnie przygotowany do podłączenia od strony Kaliny (Herbów). Podłączenie jednoczesne do Lublińca będzie wymagać przeliczenia wysokości (prowizorycznie albo poprzez dodanie niwelet), z uwagi na różnicę kilku metrów. Plik dołączony do paczki MaSzyna 20.09, jednak nie uwzględniony w misjach.

LK143: Lubliniec – Kluczbork

Północny wyjazd z Lublińca został już zgrubnie dopasowany, jednak na dosyć długim odcinku nie ma sieci trakcyjnej.

LK143: Kalety — Lubliniec

Umożliwi wydłużenie tras EZT jadących z Kluczborka w stronę Katowic. Wymaga pochylenia pewnego odcinka, ponieważ połączenie z Lublińcem jest parę metrów niżej niż połączenie do Kalet.

Pozostałe trasy

Pozostałe trasy obejmują szlaki z Tarnowskich Gór do Fosowskich (LK144) oraz do Katowic (LK131), a także z Toszka Północ do Katowic (LK132, LK137). Będą uruchamiane raczej w ostatniej kolejności.

2017

Ułożone tory wraz z infrastrukturą, ale bez niwelet.

2013

Ułożone tory od Bytomia do Kalet wraz odnogami do Herbów i Lublińca. Ze względu na to, że Linia 61 (na odcinku Herby – Lubliniec) nie była wtedy dopasowana do map, praktyczna przydatność tych torów była niewielka.


Scenerie realistyczne
Sceneria Podstrony i informacje
Gorlice Realistyczny układ torów
Kaliska Etap 1Etap 2Etap 3WyczerpyLK146LK131Komórki
Linia 61 UwagiWOS 2011Aktualne zmianyZmiany 2017÷201920162015Komórki
Linia 64 Realistyczny układ torów
Linia 139 Aktualne zmianyKomórki
Linia 181 WOS 2011Aktualne zmianyKomórki
Suwałki Zmiany
Szczecin Przeliczenie
Tarnowskie Góry ZmianyKomórki
Toruń Zmiany
Tramwaje GOP Realistyczny układ torów
Scenerie fikcyjne
Sceneria Podstrony i informacje
Czarne Prosty tor o długości ponad 460km
Drawinowo Zmiany
Linia 546 OpisDzierżawa
MZD Zmiany
Quark MydelniczkaRuch 2016Aktualne zmiany
SDR StrzęsowiecCzerwiceKarpiceKrętoszynPiaskowiecWostrzewo
Tarniowo Na bazie rzeczywistej stacji, poprawne profile pionowe na szlakach
Zwierzyniec Zmiany
Zagadnienia ogólne
Profil 2-5-13Odcinki izolowaneSterowanie ruchem 2016Zasięgi nazewnictwa
Sieć trakcyjnaRegulacja
Teren NMT-100Budynki CityGMLPrzeliczanie niweletamiPrzeliczanie obszaramiKomórkiPUWG1922
Formatowanie SCNUnifikacja klonówZapis czasu
YouTube: Sceneria w RainstedZakopane
Lista scenerii, którymi można się zaopiekować